Trainingen

Locatie:

Vakgebied:

Cursussoort:

banner
Werken met kinderen met 'lastig' of 'speciaal lastig' gedrag
Training
Hoe maak je onderscheid tussen kinderen met ‘lastig’ gedrag dat door het kind zelf te beïnvloeden is, en ‘speciaal lastig’ gedrag als gevolg van een bepaalde ontwikkelings- en/of gedragsstoornis.
Informatie
banner
Kinderen begeleiden bij een echtscheiding
Training
Hoe kinderen op een echtscheiding van hun ouders reageren, is onvoorspelbaar. Soms ontstaan de problemen pas na de scheiding. Hoe kun je hen helpen en ondersteunen?
Informatie
banner
Kinderparticipatie bevorderen
Training
Participatie is belangrijk voor de ontwikkeling. Een kind mag meedenken over wat het doet en voelt zich hierdoor betrokken, zelfstandig en zelfverzekeert. Participeren leidt tot meer participatie!
Informatie
banner
Huilende baby's in de opvang
Training
Hoe ga je om met huilende baby’s in opvang? Een training die jou handvaten geeft om hiermee om te gaan.
Informatie
banner
Effectiever met elkaar communiceren
Training
Communiceren doen we allemaal. Helaas is het niet altijd effectief. Wat bepaald dat jouw communicatie niet altijd effectief is? Hoe kun je effectiever communiceren?
Informatie
banner
Prikkelverwerking en waarneming bij kinderen met autisme
Training
Kinderen en volwassenen met autisme hebben een andere manier van waarnemen: de prikkelverwerking verloopt anders dan bij mensen zonder autisme. Hoe werkt het brein van een kind met autisme?
Informatie
banner
Werken met jongens en meisjes
Training
Zijn jongens ‘lastig’? Nee, ze zitten gewoon anders in elkaar dan meisjes. Als je dat beseft, kun je hen wellicht beter begrijpen.
Informatie
banner
Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
Training
Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de opvang, is het van belang dat hier professioneel mee wordt omgegaan.
Informatie
banner
Baby's begrijpen - 'communiceren zonder taal'
Training
Baby’s kunnen nog niet praten, maar vaak hebben ze wel iets te zeggen. Hoe versta je hen dan? Welke signalen geeft een baby in verschillende situaties? En hoe kun jij communiceren met een baby?
Informatie
banner
Aan de slag met de meldcode
Training
Ga praktijkgericht aan de slag met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Informatie
banner
De gevaren van stoornisdenken
Training
Stoornisdenken blijkt hardnekkig te zijn in het onderwijs en kinderopvang. Toch lijkt het wel of ieder kind tegenwoordig een stoornis heeft. Of zien we te snel problemen?
Informatie
banner
Signaleren kun je leren - Meldcode kindermishandeling -
Training
Stap 1 van de meldcode is signalen in kaart brengen. Hoe herken je die signalen eigenlijk en wanneer moet je er melding van maken?
Informatie
banner
Kinderen begeleiden bij verschillende vormen van verlies
Training
Verlies hoort bij het leven. Helaas krijgen ook kinderen met verlies te maken. Hoe kan jij een kind voorbereiden of ondersteunen bij verlies?
Informatie
banner
De sensomotorische ontwikkeling prikkelen
Training
Kinderen prikkelen om te verkennen, ontwikkelen en om te leren waarbij ze gebruik maken van hun sensomotoriek.
Informatie
banner
Het snelgroeiende kinderbrein
Training
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het kinderbrein. Heel interessant én belangrijk! Hoe kun je deze ontwikkeling stimuleren? Wat heb je nodig om het kinderbrein uit te dagen?
Informatie
banner
Structuur en grenzen op de bso
Training
Op de BSO heb je te maken met verschillende leeftijdsgroepen, maar stel je dezelfde structuur en grenzen voor alle leeftijdsgroepen of voor elke leeftijdsgroep een andere structuur en grenzen?
Informatie
banner
In gesprek met ouders - Meldcode kindermishandeling -
Training
Een gesprek met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van jou als professional.
Informatie
banner
Systemisch kijken naar kinderen
Training
Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden.
Informatie
banner
Van kinderbrein tot tienerbrein
Training
In de kleuterfase staan kleuters meer open voor de wereld om hen heen. Spel is dé manier om de wereld te ontdekken, te begrijpen en ervaringen te verwerken. Hoe stimuleer je deze ontwikkeling?
Informatie
banner
Pedagogische kwaliteit in beeld met de kwaliteitsboom
Training
Ben jij opzoek naar een manier om vier pedagogische basisdoelen concreet, meetbaar en inzichtelijk te krijgen? Dan is deze scholing misschien iets voor jou.
Informatie
banner
Gewoon overgevoelig of hoogsensitief?
Training
Ieder mens heef een ander karakter. Hoogsensitief is een karaktereigenschap die we veel zien bij kinderen. Ze beleven alles wat er om hen heen gebeurt, intenser dan andere kinderen.
Informatie
banner
Werken met babygebaren
Training
Baby’s kunnen nog niet praten, vaak hebben ze wel iets te zeggen. Vanaf 6 maanden kun je babygebaren gebruiken om de communicatie te stimuleren.
Informatie
banner
Het belang van interactievaardigheden
Training
Om kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat je de zes interactievaardigheden beheerst. Weet jij de zes interactievaardigheden in te zetten?
Informatie
banner
Samen op hetzelfde ethisch spoor
Training
Er is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van ethische gesprekken met elkaar. Wanneer maak je ethische dilemma's bespreekbaar?
Informatie