Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang…

Wij zijn wij?

Wat leuk om je hier te ontmoeten. Vanuit onze jarenlange ervaring in de kinderopvang ontwikkelden wij ruim 10 jaar geleden onze eigen KIKI-methode voor ontwikkelingsstimulering. Inmiddels werken er ruim 4000 organisaties, gastouders en kinderdagverblijven in Nederland en Vlaanderen met KIKI en dat aantal groeit nog steeds. Bij het programma hoort een intensieve training. Deelnemers leren hierin kijken naar hun eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je wordt de beste professionele opvoeder die kinderen zich kunnen wensen, omdat ze daadwerkelijk begrepen worden!

Daarnaast bieden wij uiteenlopende trainingen en coachings mogelijkheden op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling, voor personen, gezinnen en bedrijven. Kinderen, kinderopvang, opvoeden en ontwikkeling staan daarin meestal centraal.

Deze training en coaching geven wij in-company door heel Nederland en België, virtueel via zoom wereldwijd en in ons kennisinstituut in Bunschoten-Spakenburg. 

Graag vertellen we in het kort wat wij belangrijk vinden bij het geven van trainingen, scholingen en tijdens coaching. We realiseren ons dat we nog veel meer zijn dan hetgeen wat hier staat, graag maken we een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek.

Om een goede training neer te zetten is er meer nodig dan alleen gedegen vakkennis. Want hoe brengt je de lesstof over op de deelnemer? En hoe zorg je er als trainer voor dat hij of zij geïnspireerd naar huis gaat? Hoe ga je om met weerstand? We vinden het belangrijk dat we de deelnemers van de trainingen een plek bieden waar ze zich fijn voelen. Een plek waar ze zich welkom voelen, met alles wat ze bij zich dragen. Waar ze in de ontmoeting hun kennis en ervaringen kunnen verrijken.

Het gaat ons bij de trainingen en scholingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld als moment voor jezelf om even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf, wat zien kinderen, wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld, wat zou je willen veranderen en wat heb je daarvoor nodig?

We kunnen alleen kinderen begeleiden, opvoeden en iets leren, als we onze eigen stenen op ons pad hebben opgeraapt. Anders zullen de kinderen er over struikelen.

We willen het allerbeste voor de kinderen en voor jou, zodat duizend bloemen kunnen bloeien. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkel kansen in zich. Wij dagen jou uit om al die bloemen ‘in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien. 


Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang…
In-Zicht is de eerste stap naar verandering!