AANDACHTSFUNCTIONARIS en vertrouwenspersoon

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Scholen en kinderopvangorganisaties zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. In de wet inzake de meldcode wordt geadviseerd om een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Bij veel scholen en kinderopvangorganisaties is de intern begeleider of zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris. In die hoedanigheid is deze persoon de deskundige binnen de organisatie wanneer het gaat om kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aandachtsfunctionaris heeft ervaring met het voeren van gesprekken over gevoelige onderwerpen, is bekend met de sociale kaart, kan kennis delen en kan medewerkers coachen bij het gebruik van de meldcode.

De aandachtsfunctionaris heeft zowel uitvoerende als beleidsmatige taken. Bij uitvoerende taken kun je denken aan het ondersteunen, adviseren, begeleiden, motiveren en informeren van medewerkers. De beleidsmatige taken zijn het invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, het bespreken van ontwikkelingen met de pedagogisch professional, het geven van training en het aanpassen of aanvullen van het pedagogisch beleid.

Tijdens deze scholing leer je hoe je als aandachtsfunctionaris medewerkers begeleidt, adviseert en informeert wanneer er een vermoeden van kindermishandeling bestaat of als ze vragen hebben. Daarnaast staat de derde dag in het teken van de vertrouwenspersoon.

Na de driedaagse scholing ben je op de hoogte van de wetgeving en zorg je dat het onderwerp een aandachtspunt blijft binnen de organisatie. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij jou terecht. Jij weet hoe je de meldcode toepast en bent bekend met het proces rondom signaleren en verwijzen. Tot slot weet je hoe je het zorgproces rondom het kind en het gezin coördineert. Tijdens de scholing maken we steeds de koppeling naar casussen uit de praktijk.

Planning

Startdatum

Aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon
5 april 2023
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon
30 mei 2023
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon
21 september 2023
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+

Studiebelasting Totaal 23 uur

BIJEENKOMSTEN

Live klaslokaal
Maximaal 20 deelnemers
3 x 6 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • De taken en grenzen binnen de functie kennen
 • Hoe wordt de meldcode geborgd binnen de organisatie
 • Toepassing van de AVG-regelgeving binnen de organisatie
 • Protocollen inzake huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag opstellen
 • Vertrouwen bieden aan collega’s
RESULTAAT

Resultaat

Als aandachtsfunctionaris en/of vertrouwenspersoon weet je hoe je medewerkers begeleidt, adviseert en informeert wanneer kindermishandeling wordt vermoed of in het geval van vertrouwelijke vragen. Je bent bekend met de wetgeving en zorgt dat de meldcode een terugkerend onderwerp binnen de organisatie blijft.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

MELDCODE HUISELIJKGEWELD EN KINDERMISHANDELING BORGEN
 • De meldcode borgen in jouw organisatie
 • Wetgeving AVG in jouw organisatie
 • Je rol als aandachtsfunctionaris
WERKEN MET PROTOCOLLEN
 • Gespreksvoering met ouders
 • Vormen van kindermishandeling
 • Protocol huiselijk geweld
 • Protocol aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
VertrouwenspersoonDoelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en borgen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en/of vertrouwenspersoon zijn in de organisatie.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Aanwezigheid


KOSTEN

Open inschrijving € 795,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO