KIKI, ONTWIKKELINGSSTIMULERING VOOR ELK KIND

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Je kunt kinderen optimaal laten (op)bloeien, wanneer je ook zelf blijft groeien. Alles begint immers bij jezelf! Ben jij gemotiveerd om kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om zonder achterstand op school te starten? Het programma ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!’ voor Voorschoolse Educatie (VE) is een laagdrempelige manier om je pedagogisch handelen te verrijken. Maar hoe werk je volgens een VE-methode? Je hebt als gastouder of kleinschalige kinderopvang een duidelijke pedagogische visie. Hoe maak je een VE-methode eigen? En wat is ervoor nodig om een VE-methode goed in te zetten, zodat je er voor jezelf en de kinderen het maximale uit kunt halen? Die antwoorden krijg je als je je verdiept in de ontwikkeling van kinderen en je ook je eigen pedagogisch handelen onder de loep neemt.

Je leert tijdens deze scholing om naar je eigen rol in de interactie met de kinderen te kijken. Hoe meer je over de vaardigheden leert die nodig zijn binnen jouw rol in de interactie bij kinderen, des te beter jij deze vaardigheden ook bij kinderen kan herkennen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van verschillende kinderen: wat bij het ene kind werkt, kan bij een ander kind totaal niet werken.

Wij leren je om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat je ontwikkelingskansen gaat zien, benutten en creëren. Wij leren je om te kijken naar wat een kind al kan, en om elk kind individueel en in de groep uit te dagen, zodat het kind qua ontwikkeling steeds een stapje verder komt. Tijdens de bijeenkomsten bieden wij je handvatten om alle kinderen, de ‘bloemen in de knop’, een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen bloeien.

Planning

Startdatum

Wil je deze scholing volgen via STAP, klik  hier. Liever een andere scholing via de STAP-subsidie volgen? Ga naar ons  STAP-aanbod en kijk welke scholingen er nog meer te volgen zijn via STAP.

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
8 september 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal
+
KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
17 september 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
18 oktober 2022
|
10:00
KIKI Kaatsheuvel, De Bogaert 11a Kaatsheuvel
+
STAP - KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
18 oktober 2022
|
10:00
KIKI Kaatsheuvel, De Bogaert 11a Kaatsheuvel
+
KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
30 november 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal
+
STAP - KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
30 november 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal
+
KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
10 december 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
STAP - KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
10 december 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+

Studiebelasting Totaal 20 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers
6 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen – Vaardigheden

 • De vaardigheden voor interactie met kinderen verbeteren;
 • Kinderen een taalrijke omgeving bieden;
 • De ontwikkeling van kinderen nog gerichter ondersteunen door ontwikkelkansen te grijpen en creëren en aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van kinderen, zodat kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling en persoonlijke competenties;
 • Omstandigheden creëren waarin interacties tussen kinderen op een plezierige manier ontstaan, kinderen ondersteunen, aanmoedigen en complimenteren in de interacties, positieve interacties versterken, negatieve interacties ombuigen en zelf het goede voorbeeld geven, zodat kinderen hun sociale vaardigheden kunnen verwerven;
 • Een inspirerende, motiverende en stimulerende speelleeromgeving creëren waar kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling.


Leerdoelen – Kennis

 • De kennis vergroten en de vaardigheden verbeteren om de ontwikkeling van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling);
 • Kennis van de mijlpalen die verband houden met de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling;
 • Kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen vergroten;
 • Kennis van stressreductie bij kinderen en het voorkomen van overprikkeling vergroten;
 • Gericht observeren en vervolgens het aanbod afstemmen op de (leer)behoefte van het individuele kind, zodat mogelijke achterstanden worden geminimaliseerd of voorkomen.
RESULTAAT

Resultaat

Na deze scholing hebben gastouders en pedagogisch professionals meer inzicht in hun eigen rol in de interactie met kinderen, hebben zij hun basale en educatieve interactievaardigheden verbeterd, hebben zij meer kennis van de ontwikkeling van kinderen en weten zij hoe zij kennis en vaardigheden kunnen inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

SNOEIEN EN MESTEN
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Hersenontwikkeling
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht en Beeld In-Zicht
IK GROEI!
 • Ontwikkelingsgebieden
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht en Beeld In-Zicht
KANSRIJK
 • Het belang van een dagschema
 • Dagritme
 • Kansen grijpen en creëren 
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
KRACHT VAN TAAL EN INTERACTIE
 • Het belang van voorlezen
 • Interactief voorlezen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht en Beeld In-Zicht
PRIKKELENDE OMGEVING
 • De speelleeromgeving
 • Opslagplaatsen in ons geheugen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
INTERACTIE IN-ZICHT
 • Interactievaardigheden
 • Certificeren

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.


CERTIFICERING

Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je online leeromgeving.


KOSTEN

Open inschrijving € 750,00*

Inclusief:

 • Lesmateriaal (te waarde van € 250,-)
 • Online leeromgeving
 • Bewijs van deelname


*Btw vrijgesteld CRKBO