Methodiek: Pedagogisch VErrijken met Kiki (VE methode voor de kinderopvang)

De methodiek: "Pedagogisch VErrijken met Kiki" is ontwikkeld voor pedagogisch professionals in de kinderopvang, VE-groepen en het onderwijs.