Werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Kindermishandeling is een groot probleem en kinderen die mishandeld worden, hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. In bijna elk gezin is het wel eens onveilig voor een kind. Kindermishandeling gaat over structurele onveiligheid waarbij de situatie bedreigend of gewelddadig is voor kinderen. Minstens 3 procent van alle kinderen heeft ermee te maken. Kinderen hebben het recht om op te groeien in een zo veilig mogelijke omgeving. Hoe langer kindermishandeling duurt, hoe moeilijker het is voor kinderen om zich evenwichtig te ontwikkelen.

Het is de verantwoordelijkheid van pedagogisch professionals om kindermishandeling te signaleren en actie te ondernemen. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip: is het echt kindermishandeling of gaat het om een minder wenselijke opvoedsituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen.

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet houdt in dat alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken, een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. De meldcode is bedoeld als hulpmiddel voor professionals, zodat zij eerder en beter handelen wanneer ze vermoeden dat een cliënt of een gezinslid van de cliënt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken, drie keer vaker ingrijpen dan professionals die zonder meldcode werken.

De belangrijkste taak die je als pedagogisch professional hebt, is om je vermoedens om te zetten in actie. Wanneer doe je dat? En met wie? Tijdens deze scholing gaan we uitgebreid in op de 5-stappen van de meldcode in de praktijk en het voeren van ‘lastige’ gesprekken met ouders.

Planning

Startdatum

Wil je deze scholing volgen via STAP? Ga naar ons   STAP-aanbod.

Werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
30 maart 2023
|
19:00
Virtueel Klaslokaal
+
Werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
3 april 2023
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
3 juni 2023
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+

Studiebelasting Totaal 20 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers
6 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Kennis van de 5-stappen van de meldcode
 • Kennis van signaleren
 • Effectief communiceren met ouders
 • Kennis van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Voeren van een ‘slecht’ nieuws gesprek
 • Bespreken van casuïstiek in de praktijk
RESULTAAT

Resultaat

Na deze scholing heb je kennis van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en weet je hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. Je weet hoe je met ouders het gesprek kunt voeren en voelt je gesteund door de verschillende gesprekstechnieken die je kunt inzetten.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

Aan de slag met de meldcode

Kindermishandeling is een groot probleem en kinderen die mishandeld worden, hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Het is de verantwoordelijkheid van pedagogisch professionals om kindermishandeling te signaleren en actie te ondernemen. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip: is het echt kindermishandeling of gaat het om een minder wenselijke opvoedsituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen. In deze module staat de Meldcode Kindermishandeling & Huiselijk geweld centraal.

Signaleren kun je leren

Afgaan op je niet-pluisgevoel is vaak lastig. Heb je het signaal goed gezien? Is het signaal zichtbaar of juist niet? Als je een signaal opvangt, hoeft dat niet te betekenen dat er kindermishandeling in het spel is – je moet hiermee voorzichtig zijn. Het vastleggen van dé signalen is belangrijk. Een signalenlijst helpt daarbij. Onthoud dat de signalenlijst niet leidend is voor kindermishandeling. Het is een hulpmiddel om kindermishandeling in kaart te brengen. Deze module gaat over hoe je de verschillende signalen van kindermishandelijk & huiselijk geweld kunt herkennen en de ernst van de situatie in te schatten.

Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan non-verbaal, verbaal of fysiek zijn en ook opzettelijk én niet opzettelijk. Hoe een kind dit ervaart, verschilt per kind. Ook professionals verschillen van mening of het gedrag wel of niet grensoverschrijdend is. Hoe ga je als professional hiermee om en hoe maak je het bespreekbaar? In deze module kijken we naar de seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe je kunt herkennen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In gesprek met ouders

Een gesprek met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van jou als professional. Als je in gesprek gaat met ouders wil je jezelf professioneel opstellen zonder te oordelen. Dit is extra lastig aangezien het een gevoelig onderwerp is en je niet goed kunt inschatten hoe ouders zullen reageren. Je doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en ervoor het kind samen uit te komen. Deze module gaat over hoe je in gesprek kunt gaan met ouders over kindermishandeling of huiselijk geweld.

Het voeren van een slecht nieuws gespre in de praktijk

Het voeren van een slecht nieuws gesprek begint met een goede voorbereiding. Je moet helder voor ogen hebben wat je wilt bespreken. Je houding is erg belangrijk en natuurlijk moet je de juiste vragen stellen. Deze module gaan we oefenen met het voorbereiden en het voeren van verschillende ‘slecht’ nieuws gesprekken.

Intergratie bijeenkomst met casuïstiek uit de praktijk

In de vorige bijeenkomsten is de theorie besproken van de Meldcode Kindermishandeling & Huiselijk geweld en de verschillende aspecten. Om de theorie zo goed mogelijk te toepassen in de praktijk gaan we in deze module werken met ‘casuïstiek bespreken’. Casuïstiek bespreken is een instrument om aan de hand van een casus de theorie in de praktijk te brengen. De doelstelling van casuïstiek bespreken is reflectie op het eigen handelen en leren van elkaar.

 • het uitwisselen van inzichten
 • het benoemen van individuele leerpunten
 • het vertalen van leerpunten naar verbeteringen in het handelen

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Voor iedereen die werkt met kinderen in de kinderopvang en/of het onderwijs.

CERTIFICERING

 • Online leeromgeving 100% doorgelezen
 • 80% aanwezigheid


Na afronding van de scholing ontvang je een certificaat.


KOSTEN

Open inschrijving € 590,00*

In-company mogelijk vanaf 10 deelnemers

€ 490,00* per deelnemer

Vraag hier een offerte op maat aan. 

*Btw vrijgesteld CRKBO