Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden, verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie op hbo-niveau (VE-coach) in te zetten. Het doel is dat de kwaliteit van de Voorschoolse Educatie op locatie verhoogd wordt door middel van beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers.

Deze pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie komt naast de huidige functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

De pedagogisch beleidsmedewerker worden ingezet voor de volgende taken:
  • De ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid
  • Coaching van beroepskrachten
  • Coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie (formatief of boven-formatief)
In de cao zijn hiervoor 3 functies opgenomen:
  • Pedagogisch beleidsmedewerker
  • Pedagogisch coach
  • Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de ‘gratis’ korte webinar Regelgeving Beleidsmedewerker en Coach + nieuwe functie 2022 VE-coach.
In dit webinar geeft Hester Baars meer informatie over de functie, het coach- en scholingsplan en de urenverdeling. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *