SYSTEMISCH KIJKEN NAAR KINDEREN

Deze training verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Je familie is het eerste systeem waar je deel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden. Ook voor kinderen geldt dat psychische problemen, eetstoornissen en lastig of ongewoon gedrag wijzen op een verstoring in het systeem.

Iedereen is onderdeel van een systeem. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de opleiding die we volgen, en onze vriendenkring. Doordat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij afhankelijk van elkaar. Op het moment dat er een verandering plaatsvindt binnen het systeem, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Het systeem raakt na een verandering namelijk in onbalans. De leden zullen (on)bewust weer op zoek gaan naar een nieuwe balans. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een baby geboren wordt. Degene die voorheen de jongste was, is dit nu niet meer. Ouders moeten hun aandacht opnieuw verdelen. Om een nieuwe balans te vinden kan een systemische opstelling helpend en verduidelijkend zijn. Door middel van deze opstellingen kunnen er stappen worden gemaakt die meerdere leden uit het systeem helpen, waaronder kinderen.

Wat wij als ouders of verzorgers aan kinderen meegeven, is in belangrijke mate afhankelijk van hoe we zelf in het leven staan. Wat wij zelf hebben ervaren, wat we hebben verwerkt, wat we diep hebben weggestopt, waar we vrede mee hebben en waar we nog steeds tegen vechten. De systemische benadering helpt je verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen, zodat je vervolgens – met respect voor het verleden – je eigen stappen kunt zetten.

In deze training leer je dat wanneer een kind uit balans is geraakt, dit meerdere oorzaken kan hebben. Het kan natuurlijk in het kind zelf zitten, maar een verandering in de directe omgeving kan ook de oorzaak zijn. Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Het hoeft niet eens met het kind zelf te maken te hebben en toch kan het systeem van het kind in verwarring wordt gebracht.

Planning

Startdatum

Systemisch kijken naar kinderen
19 maart 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Systemisch kijken naar kinderen
23 april 2022
|
10:00
KIKI Haaksbergen, De Noor 111 Haaksbergen
+

Studiebelasting Totaal 8 uur

BIJEENKOMSTEN

Maximaal 20 deelnemers

Virtueel klaslokaal 2 x 2,5 uur
Live klaslokaal 1 x 5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
3 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Het systeem van herkomst
 • De systemische methodiek
 • Basisprincipes systemisch werkHet invullen van een genogram
 • In-zicht in balans voor het kind en het gezin
RESULTAAT

Resultaat

Je krijgt vanuit de systemische methodiek inzicht in de problematiek van het kind en kunt vervolgens het kind en het gezin terug in balans brengen. Een prachtig cadeau voor iedereen die met kinderen werkt.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit één bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

SYSTEMISCH KIJKEN
 • 3 systemische wetten
 • Het genogram
SYSTEMISCH KIJKEN NAAR KINDEREN
 • Dynamieken en symptomen herkennen
 • Casusbesprekingen

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch werkers in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindbespreking casus
 • Aanwezigheid

KOSTEN

Open inschrijving € 150,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO