SYSTEEM IN-ZICHT 1 – BASISTRAINING

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden. 

Iedereen is onderdeel van systemen. Een systeem is een samenhang van mensen en hun omgeving waarin alle leden een gezamenlijk doel nastreven. Denk hierbij aan ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de opleiding die we volgen, en onze vriendenkring. Doordat de leden van een systeem een gezamenlijk doel nastreven, zijn zij afhankelijk van elkaar. Op het moment dat er een verandering plaatsvindt binnen het systeem, zullen alle leden van het systeem meebewegen. Het systeem raakt na een verandering namelijk in onbalans en de leden zullen (on)bewust weer op zoek gaan naar een nieuwe balans. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een baby geboren wordt. Degene die voorheen de jongste was, is dit nu niet meer. Ouders hebben hun aandacht opnieuw te verdelen. Om een nieuwe balans te vinden kan een systemische opstelling helpend en verduidelijkend zijn en kunnen er stappen worden gemaakt die voor meerdere leden uit het systeem helpend zijn. 

De professionele en zeer ervaren systemische opstellers die zijn aangesloten bij KIKI Training & Coaching, laten je graag kennismaken met jouw systeem door middel van de verschillende Systeem In-Zicht scholingen. 

Tijdens de scholing maak je kennis met systemisch werken en kijk je naar de dynamieken en symptomen van het gezin waarin je bent opgegroeid. 


Planning

Startdatum

Systeem In-Zicht Basistraining
11 oktober 2021
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P BUNSCHOTEN
+
Systeem In-Zicht Basistraining
18 maart 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P BUNSCHOTEN
+

Studiebelasting Totaal 46 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers
5 x 6 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online
6 uur

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
10 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen
 • Waarnemen vanuit de principes van ‘binding’, ‘ordening’ en ‘balans’: de 3 wetten in elk ‘systeem’
 • De dynamieken in je eigen ‘systemen’ ontdekken
 • Een verband te leggen tussen ‘symptomen’ en ‘dynamieken’
 • Systeemenergie
 • Verschillende gevoelens
 • Persoonlijk en groepsgeweten
 • Afbakening, plek, volgorde, schuld
 • Verlangen, gemis, eer geven, uitreiken, nemen van je lot
RESULTAAT

Resultaat

Na de scholing heb jij kennis van systemisch werken, de systemische wetten en heb je gekeken naar de dynamieken en symptomen van het gezin waarin je bent opgegroeid. Je bent bij verschillende opstellingen aanwezig geweest en hebt zelf systemische opstellingen gedaan – je hebt het systeem werk zelf ervaren.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

PEDAGOGISCHE KWALITEIT IN DE PRAKTIJK
 • Inzicht in de theorie van de pedagogische basisdoelen
PEDAGOGISCHE KWALITEIT IN BEELD
 • Inzicht in de vormen van de pedagogische inzet
 • Het maken van concrete doelstellingen met behulp van de vormen van pedagogische inzet

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Geschikt voor iedereen die interesse heeft in familieopstellingen, systemisch werk en persoonlijke ontwikkeling.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • 80% aanwezigheid


Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

KOSTEN

Open inschrijving € 950,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO