Nieuwsbrieven

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige pedagogisch medewerkers, beroepskrachten en gastouders.
‘Een leven lang leren’ is een initiatief van de overheid, om volwassenen te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, zodat hun vaardigheden blijven aansluiten op een veranderende arbeidsmarkt. De ministeries (OCW en SZW) stellen daarom de SLIM-subsidie beschikbaar. Vanaf woensdag 1 september 2021, kunnen er weer aanvragen ingediend worden bij het ministerie.

Wil je investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van je medewerkers en/of gastouders en dus in je kinderopvangorganisatie of gastouderbureau? Dan mag je de subsidie ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen’ in het MKB niet missen! Lees verder…

KIKI Training & Coaching vraagt deze subsidie gratis voor je aan.
Wacht niet te lang, want de deadline nadert!

Vrijblijvende offerte aanvragen

 

MKB SLIM-subsidie: traject ‘Laat je talenten bloeien!’ en ‘PAKO’

Subsidie voor Kinderopvangorganisaties & Gastouderbureaus

Traject ‘Laat je talenten bloeien!’
De kinderopvang is veel meer dan alleen maar opvang. Het is een vak waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat. De maatschappij ontwikkelt zo snel en hiermee ook de sector kinderopvang. De kinderen die nu opvang afnemen, werken over 20 jaar in een verder ontwikkelde maatschappij. Hoe onze sector er tegen die tijd uitziet weten we niet.

Het is belangrijk om samen met medewerkers te blijven nadenken over hoe zij kunnen blijven inspelen op de veranderingen en over wat zij nodig hebben nu en in de toekomst. Door gebruik te maken van de SLIM- subsidie zal leren en ontwikkelen in de organisatie de normaalste zaak van de wereld worden. Het gedurende de loopbaan blijven ontwikkelen is nodig om medewerkers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Traject ‘PAKO’ (Pedagogische academie kinderopvang)

De kinderopvang is veel meer dan alleen maar opvang. Het is een vak waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat. De maatschappij ontwikkelt zo snel en hiermee ook de sector kinderopvang. Om uw organisatie toekomstbestendig te houden is het essentieel om continu (nieuwe) pedagogische kennis te delen.

Iedere ondernemer in de kinderopvang begrijpt de noodzaak van leren en ontwikkelen, helaas komt het echter vaak niet tot een structurele aanpak. Bijvoorbeeld doordat opleiding en ontwikkeling extra kosten met zich meebrengt, omdat er tijdgebrek is of gewoonweg omdat kinderopvangorganisaties niet weten waar ze moeten beginnen. De SLIM-regeling moet hier verandering in brengen. Dit jaar kunnen kinderopvangorganisaties subsidie aanvragen om een eigen (online) pedagogische academie kinderopvang (PAKO) in te richten en te implementeren voor hun medewerkers, zodat leren, het ontwikkelen van vaardigheden en werken naadloos in elkaar overgaan.

Bekijk hieronder de flyers van de twee trajecten van KIKI Training & Coaching. Naast deze trajecten helpen we je ook graag met een op maat gemaakt traject.

SLIM-subsidie aanvragen heeft 6 voordelen!

Voor een mkb-ondernemer brengt de SLIM-subsidie 6 interessante voordelen met zich mee:

  1. Je bedrijf wordt succesvoller als je investeert in je personeel. Personeel dat zich gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen, presteert beter, is minder vaak ziek, bedenkt vaker nieuwe ideeën en is inventiever in het oplossen van problemen.
  2. Met de SLIM-subsidie heb je als mkb-ondernemer budget om met de ‘grote bedrijven’ te concurreren. Grote bedrijven lopen vaak voor, doordat ze meer tijd en geld kunnen besteden om nieuwe ontwikkelingen te implementeren.
  3. Anticipeer nu al op de komende wetgeving. Onze regering zet de komende jaren sterk in op een leven lang leren. Denk aan de SLIM-subsidie, de STAP-subsidie, de verplichte opleidingsbudgetten in diverse cao’s. Als je nu je ontwikkelingsbeleid – met subsidie – updatet, sta je straks niet voor een verplichte inhaalslag.
  4. De SLIM-subsidie zorgt ervoor dat je organisatie op P&O gebied verder kan professionaliseren.
  5. Derde leerweg-constructies worden beter betaalbaar, het wordt nu immers voor 60% of 80% betaald door de overheid.
  6. Vaak kiezen talentvolle millenials niet voor een mkb-bedrijf met een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Met de SLIM-subsidie is dit te ondervangen.

Wacht niet op kansen.
Creëer kansen!

Categorie