SAMEN OP HETZELFDE ETHISCH SPOOR

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Er is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van ethische gesprekken met elkaar. Wanneer we ethische dilemma’s bespreekbaar maken, kunnen we als branche groeien. Dit draagt bij aan de professionaliteit van de beroepskrachten en komt ten goede aan de onderlinge verhoudingen in de organisatie.

Pedagogisch professionals komen in hun dagelijkse werkzaamheden dilemma’s of morele vragen tegen. Wat is een goede manier om met deze dilemma’s om te gaan? Dan gaat het niet in eerste plaats om het oplossen van het dilemma, maar om stil te staan bij de verschillende kanten van een situatie en de waarden en normen die hierbij een rol spelen.

Steeds meer beroepsgroepen ontwikkelen een eigen beroepsethiek. Zij beseffen hoe belangrijk het is om na te denken over de vraag hoe zij hun beroepsmatig handelen het best gestalte kunnen geven, zodanig dat het alle betrokkenen goed doet. Dat stelt hen in staat van fouten te leren, aan te blijven sluiten op de behoeften en een passend antwoord te geven op de vraag wat in veranderende omstandigheden goed is om te doen.

Door het volgen van de training leren de pedagogisch professionals op verschillende functieniveaus ethisch te reflecteren. We maken ethische dilemma’s bespreekbaar, gaan met elkaar in discussie en luisteren naar elkaars waarden en normen. We gebruiken verschillende werkvormen om alle mogelijkheden waaruit je kunt kiezen, bespreekbaar te maken om uiteindelijk ‘het goede’ te doen. Essentieel voor de kwaliteit van de opvang is immers de wijze waarop pedagogisch professionals met kinderen omgaan en welk voorbeeld zij geven.

Planning

Startdatum

Studiebelasting Totaal 3 uur

BIJEENKOMSTEN

Maximaal 20 deelnemers

Virtueel klaslokaal 2 x 2,5 uur
Live klaslokaal 1 x 5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
3 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Kennis van verantwoordelijkheid
 • Kennis van en vaardigheden voor het bieden van leiderschap
 • Kennis van beroepsethiek


RESULTAAT

Resultaat

Na de training heb jij kennis van de ethische achtergrond van je mededeelnemers en leer je gezamenlijk over het professionele ethische spoor van jullie organisaties.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit één bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

IEDER IN ZIJN EIGEN BUS
 • Verantwoordelijkheid
 • Leiderschap
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid
BEROEPSETHIEK EN DILEMMA’S
 • Waarden en normen
 • Respect
 • Beroepsethiek
 • Dilemma’s
 • Stappenplan om ethische vragen te bespreken
 • Oefenen door het bespreken van dillema’s/casussen

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.


CERTIFICERING

Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je eigen opleidingsportaal.


KOSTEN

Open inschrijving € 150,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO