Publicaties Pedagogische materialen

Publicaties KIKI Pedagogische materialen

KIKI Kennisinstituut heeft in de afgelopen jaren verschillende pedagogische materialen ontwikkeld en uitgegeven. De pedagogische materialen zijn te gebruiken tijdens coachingsgesprekken met medewerkers of om de ontwikkeling van kinderen te verrijken.

Jij bouwt de steigers, kinderen breken ze af!

“Gebarenkaarten”

Hoe fijn is het voor jou dat je kunt communiceren met een kind die jij (nog) niet kan verstaan. door de taal te ondersteunen met gebaren, kan het kind antwoord geven door het gebaar te maken.

De 26 gebarenkaarten breiden zich uit met een online omgeving. Hierin vind je per gebaar een filmpje met uitleg, daarnaast staat op elke kaart het woord van het gebaar in 4 verschillende talen!

“Pedagogische kwaliteit In-Zicht praatkaarten”

Praten over pedagogische kwaliteit kan op ieder moment.

Gebruik de kaarten tijdens coaching on the job, teammeeting, week-thema, intervisies etc… De verschillende kleuren kaarten gaan over verschillende pedagogsiche thema’s om met elkaar over in gesprek te gaan!

 • 20 x Zelf In-Zicht
 • 20 x Beeld In-Zicht
 • 20 xPraktijk In-Zicht
 • 20 xVerrijken In-Zicht

De kaarten zitten in een mooie stevige kartonnen verpakking, zodat ze makkelijk kunnen worden bewaard en meegenomen naar de verschillende groepen en locaties.

Bestel hier de Pedagogische Kwaliteit In-Zicht praatkaarten

“Pedagogische kwaliteit In-Zicht spel”

Het Pedagogische kwaliteit In-Zicht spel ontwikkelt door KIKI Kennisinstituut.

Speel dit leuke spel in combinatie met de Pedagogische Kwaliteit In-Zicht kaarten en ga in gesprek met je collega’s hoe de kaarten die aandacht nodig hebben, in de praktijk aandacht gaan krijgen.

Het spel bestaat uit:

 • Spelbord
 • Pedagogische Kwaliteit In-Zicht kaarten
 • 2 dobbelstenen
 • Speluitleg

Bestel hier het Pedagogische kwaliteit In-Zicht spel

“Pedagogische Kwaliteitsboom”

De Pedagogische Kwaliteitsboom helpt kinderopvang, coaches, beleidsmedewerkers en hun pedagogisch medewerkers/gastouders in het maken van een concreet werkplan, gebaseerd op het beleidsplan. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ in te vullen per groep of per gastouder.

Het invullen hiervan heeft vier belangrijke voordelen om dit te doen:

 • Alle pedagogisch medewerkers zijn betrokken en medeverantwoordelijk en dragen op deze manier de pedagogische visie uit van de kinderopvangorganisatie.
 • Ouders, GGD-inspecteurs en ander zien direct op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de pedagogische visie en het pedagogisch beleid in een kinderopvangorganisatie.
 • Nieuwe pedagogische medewerkers en invallers zien direct wat er er van ze wordt verwacht. Het vergroot de kwaliteit op de groep.
 • Pedagogische medewerkers worden constant uitgedaagd om eigen handelen en dat van collega’s kritische te blijven bekijken en voortgaan om te passagiers.

Daarnaast is het mogelijk om het boek ‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ erbij te bestellen. In dit boek worden de vier pedagogische basisdoelen uitgebreid en staan vragen om samen met het team van kwaliteitsboom in te vullen.

Bestel hier de Pedagogische kwaliteitsboom

“Behoeftenkaarten”

Kinderen hebben eigenlijk dezelfde behoeften als volwassenen, zoals de behoefte aan gezondheid, veiligheid, voeding en rust. Andere belangrijke behoeften kunnen zijn: vertrouwen, geborgenheid, aanraking, geaccepteerd worden, erbij horen, plezier, spelen, respect, erkenning, creativiteit en zelfexpressie.

Wanneer een kind ‘uitdagend’ of ‘lastig’ gedrag vertoond is het belangrijk om te onderzoeken welke behoeften het kind heeft. Waar komt het gedag vandaan? Als we aandacht geven aan de behoeften

Kijk door middel van deze kaarten naar het gedrag van het kind en welke behoeften hieraan gekoppeld kunnen worden.

Je kunt deze kaarten gebruiken tijdens casusoverleg of kind besprekingen. Tijdens onze training “werken met kinderen met lastig of speciaal lastig gedrag” leer je hoe je deze kaarten kunt gebruiken.

 • Bespreek gedrag
 • Benoem signalen
 • Breng behoefte in kaart
 • Benoem wat je zelf kunt doen

Bestel hier de behoeftenkaarten

“Dagritmekaarten + In-Zicht kaart”

Kinderen houden van duidelijkheid! Door te werken met dagritmekaarten is het mogelijk kinderen duidelijkheid aan te bieden. Dagritmekaarten geven een overzicht van de achtereenvolgende activiteiten op een dag. Als het kind wordt gebracht door zijn ouder kan hij gelijk zien wat er die dag op de planning staat. De ouder kan samen met zijn kind de dag doornemen en de pedagogisch professional kan gedurende dag regelmatig terugkomen op de dagritmekaarten. Bijvoorbeeld: “Kijk maar op de kaart, Kiki gaat eerst buitenspelen en daarna een broodje eten.”

De “nieuwe” dagritmekaarten bestaan uit 21 kaarten met duidelijke illustraties (23 kaarten in totaal ivm dubbele kaarten) + een online handleiding.

Bestel hier de dagritmekaarten