Publicaties boeken

Publicaties KIKI Boeken

KIKI Kennisinstituut heeft in de afgelopen 10 jaar drie pedagogische boeken geschreven en uitgegeven. In de boeken worden de door KIKI Kennisinstituut ontwikkelde methodieken verder uitgelegd en verdiept. De boeken worden gebruikt als theoretische onderbouwing van de diverse pedagogische scholingen. De boeken zijn een koppeling naar de praktijk. Vol met metaforen, werkvormen en praktijk opdrachten.

Jij bouwt de steigers, kinderen breken ze af!

“Kansen in kinderen, Ontwikkelingsstimulering voor elk kind!”

Het boek Kansen in kinderen is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt in de kleinschalige kinderopvang of gastouderopvang telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om al die ‘bloemen in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Het gaat in het boek Kansen in kinderen niet alleen om de ontwikkeling van kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van pedagogisch werkers als professionele opvoeders. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang. Lezers krijgen voortdurend een spiegel voorgehouden: Waar sta je, hoe zie jij jezelf, wat zien kinderen, wat zien ouders? Ben je tevreden over het spiegelbeeld, wat zou je willen veranderen en wat heb je daarvoor nodig?

Bestel hier het boek

Pedagogische kwaliteit in de praktijk

Dit Boek ‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ is bedoeld voor de pedagogische professional die meer inzicht wil hebben in haar eigen pedagogisch handelen om zo haar eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. Hiermee krijgt zij de mogelijkheid om te excelleren in haar vak en bij te dragen aan een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen zich vrij voelen om te spelen en te exploreren.
Onderwerpen zijn o.a.:

– De vier pedagogische basisdoelen.
– De zes interactievaardigheden.
– WAAROM zijn de doelen en vaardigheden belangrijk?
– WAT houden de doelen en vaardigheden precies in?
– HOE verhouden de doelen zich tot de vaardigheden?
– OP WELKE WIJZE zet je de vaardigheden concreet in om de doelen te bereiken?

We richten ons met dit boek op de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Specifieke aandacht is er voor de opvang van 0-jarigen als meest kwetsbare groep en kinderen in de buitenschoolse opvang waar de diversiteit en het leeftijdsverschil een extra uitdaging vormt.

‘Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang’.

Bestel hier het boek

Pedagogisch VErrijken in de praktijk

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Wij bieden hun actief en bewust uitdaging zodat ze zich spelenderwijs ontplooien. Spelen is ontdekken, ontdekken is leren en leren is groeien. Daarin zet elk kind zijn eigen stappen, in zijn eigen tempo. Als je goed naar het spel van kinderen kijkt, zie je dat dáár het leren gebeurt.

De leidende gedachte bij het schrijven van ‘Pedagogisch VErrijken in de praktijk’ is onze overtuiging dat kinderen spelend de wereld verkennen en tijdens het spel leren! Als pedagogisch professional is het je taak om kwaliteiten die al bij de kinderen aanwezig zijn, te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarvoor bieden wij je in dit boek handvatten en de kans om in het vak te excelleren.

Onderwerpen zijn o.a.:

– Luisteren naar kinderen
– Volgen van de activiteiten van kinderen
– Aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
– Creëren van een plezierige leeromgeving
– Steigers bouwen, zodat de kinderen ‘het zelluf kunnen doen’
– Kinderen de ruimte en mogelijkheden geven om te bewegen
– Hoe meer tijd voor spelen, hoe meer het kind ontdekt!

‘Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang – In-Zicht is de eerste stap op weg naar verandering.’

Bestel hier het boek