Prikkelverwerking en waarneming bij kinderen met autisme

Deze training verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Margot van 9 stelt zich vaak afzijdig op. Ze weet niet goed hoe ze daadwerkelijk aansluiting bij haar groepsgenootjes kan krijgen. Ze kan niet goed volgen waar de andere meisjes mee bezig zijn, en voelt voor de hand liggende gedragscodes niet aan. Grapjes snapt ze vaak niet en daar plagen de andere kinderen haar mee. Tijdens het buitenspelen speelt ze met beduidend jongere kinderen, maar meestal alleen – ze lijkt dan in gedachten verzonken.

Kinderen en volwassenen met autisme hebben een andere manier van waarnemen: de prikkelverwerking verloopt anders dan bij mensen zonder autisme. Hoe werkt het brein van een kind met autisme? Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je je als pedagogisch professional duidelijk wat je wilt? Met behulp van de toolbox Brain Blocks wordt dit gevisualiseerd.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het is van grote invloed op iemands leven. We hebben het meestal over autismespectrumstoornissen (ASS) om aan te geven dat autisme bij iedereen anders is. Wil jij ook weten waarom een kind met autisme meer tijd nodig heeft om informatie te verwerken? Begrijpen waarom het voor deze kinderen lastig is om te bepalen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is?

Er zijn veel kinderen met een autismespectrumstoornis. Voor hen is het elke dag opnieuw een enorme inspanning om die ‘vreemde’ buitenwereld enigszins te doorgronden en te volgen. Anderzijds is het voor de buitenwereld lastig om het ‘vreemde’ gedrag van het kind te doorgronden en te volgen. Aan het einde van deze training begrijp je meer van de werking van het brein van een kind met autisme en zijn de manier van waarnemen, denken en beleven, en heb je handvatten om hiermee om te gaan. 

Planning

Startdatum

Studiebelasting Totaal 3 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal
1 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
0,5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

  • De verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • De stappen van de vernieuwde meldcodeHet afwegingskader inzetten
RESULTAAT

Resultaat

Na de training ben je bekend met de verschillende stappen van de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je weet hoe je de stappen inzet, het afwegingskader gebruikt en bij wie je wanneer melding maakt.

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

CERTIFICERING

Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus


Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je eigen opleidingsportaal.

KOSTEN

Open inschrijving € 75,00*

In-company

0 – 11 deelnemers € 695,00 *   

12 – 18 deelnemers € 795,00 *

19 – 24 deelnemers € 895,00 *


*Btw vrijgesteld CRKBO