Pedagogisch VErrijken met Kiki

Pedagogisch VErrijken met Kiki!

Dat kinderen het liefst spelen is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel.

Pedagogisch medewerkers kunnen door het gebruiken van de methodiek ‘Pedagogisch VErrijken met KIKI ‘ ervoor zorgen dat een kind net iets meer geprikkeld wordt, zodat het net wat meer leert dan het al zelfstandig kan. Want kinderen leren het meeste van activiteiten die betekenisvol voor hen zijn.

Spelen, zingen en knutselen: veel activiteiten vinden plaats aan de hand van de Verrijken thema’s met beer Kiki. Hierdoor ontdekken, ervaren en leren de kinderen spelenderwijs. Een natuurlijk proces dat is afgestemd op de verschillende leeftijden. De thema’s zijn heel gevarieerd. Ze passen bijvoorbeeld in het jaargetijde of volgen de feestdagen. Maar we kiezen ook voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld huisdieren, mijn lichaam of  passen en meten.

Het belangrijkste is dat kinderen veel plezier hebben in thematisch werken. Het werken met de thema’s van KIKI is een succesvolle manier om de spraak en taal-, sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden van de kinderen te stimuleren en te volgen.

Wat doen kinderen het liefst? Precies, spelen!

Doelgroepen

De (VE)methodiek ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ is ontwikkeld voor pedagogisch professionals in de kinderopvang, VE-groepen en het onderwijs. Met deze methode leren pedagogisch professionals weer wat spelen is, met als resultaat dat de kinderen betrokken zullen deelnemen en in kunnen stappen op hun individuele niveau. De professionals kunnen zo kinderen stappen laten zetten in hun ontwikkeling. Door te werken met ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ laat je het aanbod aansluiten op het individuele kind. Zelfs in een groep waarin het ontwikkelingsniveau heel divers is, kan dat door middel van spel! Lees verder over de aanpak van de methodiek…

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) met KIKI

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren.

Voor kinderen tussen de twee en een half tot vier jaar wordt ‘Pedagogisch VErrijkken met Kiki’  aangeboden op de dagopvang of peuteropvang (voorschoolse educatie). Voor kinderen vanaf vier jaar wordt de methodiek aangeboden in groep 1 en groep 2 van de basisschool (vroegschoolse educatie). In de kinderopvang spreken we daarom meestal over VE in plaats van VVE. Door de extra ondersteuning met de thema’s en beer Kiki nemen (taal)achterstanden af en maken kinderen een betere start op de basisschool.

De methodiek ‘Pedagogisch Verrijken met Kiki’ , voldoet aan de eisen ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie – artikel 5’ en is een volwaardig V(V)E-programma om mee te werken op V(V)E-groepen in de kinderopvang en primair onderwijs. Door gebruik te maken van de methodiek in VVE-groepen wordt op een gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Belangrijker nog dan de methodiek, zijn de pedagogisch medewerkers die met het de thema’s en beer Kiki werken. De pedagogisch medewerkers bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het educatieve aanbod en de pedagogische kwaliteit van de opvang. Een VVE-programma kan daarbij ondersteunend zijn, maar de kwaliteiten en vaardigheden van de pedagogisch medewerker staan hierin voorop. Wij adviseren dan ook om één van de ‘VErrijken’ scholingen te volgen.

“Een kind bestaat uit honderd: honderd talen, honderd handen, honderd manieren om te spelen, kijken, voelen. Een kind heeft honderd werelden om te ontdekken.” – Loris Malaguzzin, 2010.

Aanpak

De methodiek ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ bestaat uit verschillende thema’s, welke aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en beer Kiki. Beer Kiki komt op de groep wonen en neemt de kinderen in elk thema mee in een verhaal. Samen met Kiki beleven de kinderen verschillende avonturen. Kiki daagt hen uit om te onderzoeken en ontdekken.

‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ bestaat per thema uit 26 themakaarten. De themakaarten zorgen er samen met beer Kiki voor dat de kinderen gegarandeerd het hele jaar spelenderwijs kunnen leren. De thema’s zijn divers en sluiten aan bij alledaagse en/of voor de kinderen herkenbare momenten. Via hun belevingswereld komen de kinderen makkelijk in verbinding met het thema, de verrijkende materialen en de activiteiten.

Elk thema duurt vijf tot acht weken en kent verschillende fasen die je naar eigen inzicht kunt indelen. Je kunt dus flexibel zijn en een fase verlengen en uitbreiden als deze onder de kinderen erg leeft. Het planbord (optioneel) draagt hiertoe bij. Als professional kun je keuzes maken en schuiven in de planning als daar binnen de groep behoefte aan is. Zo waarborg je de aansluiting bij zowel de belevingswereld als de realiteit. Daarnaast komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod, waardoor de kinderen optimaal zich kunnen ontwikkelen. Komen de kinderen zelf met ideeën, kun je altijd van de planning afstappen. Het belang van de thema’s zit hem vooral in de betrokkenheid van de kinderen. Een betrokken kind is een kind in ontwikkeling.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onmisbaar bij de voor- en vroegschoolse educatie van hun kind: betrokkenheid van ouders heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en op de leerprestaties in het bijzonder. Wat is ouderbetrokkenheid nu eigenlijk precies?

Effectieve ouderbetrokkenheid is ouderbetrokkenheid die bijdraagt aan de leeropbrengsten van een kind. De kern van een effectieve ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende samenwerking tussen kindcentrum en ouders in het belang van het kind. Ouders, kind en kindcentrum vormen een gelijkwaardig partnerschap. Ouderbetrokkenheid is dan ook maatwerk.

Er zijn veel verschillende manieren waarop ouders betrokken worden bij de methodieken “Pedagogisch Verrijken met Kiki’. De methodiek biedt een handleiding met praktische tips met achtergrond-informatie om de betrokkenheid van ouders bij te vergroten met als doel dat er een doorgaande lijn ontstaat tussen de aanpak in het kindcentrum en de aanpak thuis. Ieder thema heeft een uitgebreide ouderbijlage en thuisactiviteiten die met ouders kunnen worden gedeeld. Deze ouderbijlage is in meerdere talen beschikbaar in de online omgeving  van KIKI.  

Voordelen van werken met de methodieken van KIKI:

Online omgeving

Ouderbijlagen in verschillende talen

Verdieping met verschillende nieuwsbrieven

De methodiek ‘Pedagogisch VErrijken met KIKI’ bestaat uit:

KIKI Kennisinstituut online

Themapakket 1

 • Koken met Kiki
 • Kiki op de boerderij
 • Kiki op straat
 • Kiki is ziek
 • Kiki in de tuin
 • Kiki in de zomer
 • Kiki zoekt een huisdieren
 • Kiki ontdekt haar lichaam

 

Pedagogisch VErrijken met Kiki breidt zich uit in een online omgeving. In deze omgeving vind je het volgende:

 • Handleiding om optimaal met het programma te kunnen werken;
 • Verschillende links naar de Facebookpagina, Instagrampagina, nieuwsbrieven en shop om inspiratie op te doen;
 • De themakaarten per thema online
 • Ouderbetrokkenheid posters en thuisactiviteiten in het Nederlands, Engels, Pools en Arabisch;
 • Sjablonen welke je in de thema’s gebruikt;
 • Extra activiteiten;
 • Vertelplaat;
 • En nog meer…

Startpakket:

 • Beer Kiki
 • Knapzak
 • Boek ‘Ik ben Kiki deel 1: Dag bij de opvang’
 • Dagritmekaarten 23 kaarten

 

Logeerpakket voor mee naar huis:

 • Beer Kiki
 • Rugzak
 • Boek ‘Ik ben Kiki deel 2: Bij mij thuis

 

Extra verkrijgbaar

 • Beer Kiki placemats
 • Kiki kwartet
 • Dikke duimen kaart
 • Wc- diploma
 • Stickers
 • Rugzak Kiki
 • Boekjes: Ik ben Kiki, verschillende delen

Bekijk hier een voorbeeld fase uit thema ‘Kiki zoekt een huisdier’:

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil!

Wat levert werken met KIKI op? 

Het werken met de KIKI thema’s zorgt voor:

 • Herkenning bij de kinderen
 • Dagritme
 • Verrijkende speelleeromgeving
 • Enthousiaste pedagogisch medewerkers die weer mogen meespelen
 • Ontwikkelingskansen voor elk kind
 • Betrokken ouders


Met als resultaat:

 • Het is plezierig en vreugdevol;
 • Het kent geen doelen en is spontaan;
 • De kinderen bepalen wat ze doen;
 • Het is vrij van regels van buitenaf;
 • Het is niet letterlijk (kan doen-alsof elementen bevatten) en heeft een eigen realiteit;
 • Het roept actieve betrokkenheid op.

Bekijk de mogelijkheden:

Aanbod VErrijken – scholingen

Aanbod voor pedagogisch medewerkers, coaches, leidinggevende
We adviseren organisaties voordat ze met het programma gaan werken, een van onderstaande bijbehorende scholing te volgen
 • Verrijken In-Zicht, basisscholing VE – 12 bijeenkomsten
 • Pedagogisch Verrijken met KIKI – studiedag
 • Gespecialiseerd Verrijken coach – 3 dagen
 • Verrijken met Kiki – op maat

Pedagogisch VErrijken met KIKI- shop

De materialen en thema’s van beer Kiki zijn te koop in onze shop

Wil je in jouw organisatie gaan werken met de methodiek ‘Pedagogisch VErrijken met KIKI’, dan kun je deze aanschaffen in de KIKI-shop. Er zijn speciaal samengestelde KIKI pakketten of losse materialen te koop.

Opzoek naar meer informatie
over KIKI Kennisinstituut?