Pedagogisch VErrijken met KIKI (Ve-programma)

VE- en ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderopvang en onderwijs!

Wat doen kinderen het liefst?
Precies… spelen!

Dat kinderen het liefst spelen is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel. Niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar ook door hun breinontwikkeling.

De eerste zes jaar van hun leven wordt in hun hersenen de basis gelegd. Ze ontwikkelen zich van hulpeloze baby naar een zelfstandige kleuter die zichzelf kan aankleden, uitdrukken met woorden, korte opdrachten kan begrijpen en uitvoeren en sociale contacten kan opbouwen. Pas als die basis in hun hersenen is gelegd is het brein (en dus het kind) rijp voor andere dingen, zoals geschiedenis, wiskunde of leren lezen en schrijven. Voor die tijd mogen we kinderen dus voldoende ruimte geven om te spelen, omdat door spel die basis in het brein gelegd kan worden en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Toch zijn we vaak geneigd om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door kleine lesjes te geven, maar vaak bereik je kinderen hierbij niet op hun individuele niveau.

Voor wie?

De VE-methode ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ is ontwikkeld voor pedagogisch professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Met deze methode leren pedagogisch professionals weer wat spelen is, met als resultaat dat de kinderen betrokken zullen deelnemen en in kunnen stappen op hun individuele niveau. De professionals kunnen zo kinderen stappen laten zetten in hun ontwikkeling. Door te werken met ‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ laat je het aanbod aansluiten op het individuele kind. Zelfs in een groep waarin het ontwikkelingsniveau heel divers is, kan dat door middel van spel!

Aanpak

‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ bestaat uit een planbord, themakaarten, het boek ‘VErrijken In-Zicht’ en beer Kiki. Kiki komt op de groep wonen en neemt de kinderen in elk thema mee in een verhaal. Samen met Kiki beleven de kinderen verschillende avonturen. Kiki daagt hen uit om te onderzoeken en ontdekken.  

‘Pedagogisch VErrijken met Kiki’ bestaat uit 27 themakaarten. De themakaarten zorgen er samen met beer Kiki voor dat de kinderen gegarandeerd het hele jaar spelenderwijs kunnen leren. De thema’s zijn divers en sluiten aan bij alledaagse en/of voor de kinderen herkenbare momenten. Via hun belevingswereld komen de kinderen makkelijk in verbinding met het thema en de activiteiten. Elk thema duurt vijf tot acht weken en kent verschillende fasen die je naar eigen inzicht kunt indelen. Je kunt dus flexibel zijn en een fase verlengen en uitbreiden als deze onder de kinderen erg leeft. 

Ook het planbord draagt hiertoe bij. Als professional kun je keuzes maken en schuiven in de planning als daar binnen de groep behoefte aan is. Zo waarborg je de aansluiting bij zowel de belevingswereld als de realiteit. 

Met het planbord van Kiki kun je de fasen van het thema en de spelideeën duidelijk en overzichtelijk in kaart brengen. Alle ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht. Het planbord maakt de ontwikkelingsstimulering op de groep inzichtelijk, meetbaar en observeerbaar. Komen de kinderen zelf met ideeën, kun je altijd van de planning afstappen. Het belang van de thema’s zit hem vooral in de betrokkenheid van de kinderen. Een betrokken kind is een kind in ontwikkeling.


Inhoud thema:
 • Themakaart: samen met de kinderen nadenken over het thema, wat weten ze al over het thema of wat herkennen zij?
 • Inzichtkaart: deze kaart helpt kinderen zich te verbinden met het thema en tilt het spelniveau van kinderen omhoog.
 • Verrijkkaart: verrijk de speelleeromgeving door verschillende materialen toe te voegen.
 • Spelideeënkaart: verrijk de speelleeromgeving door verschillende vormen van spel aan te bieden
 • Begeleidspelkaart: een spel wat onder begeleiding van een professional wordt gespeeld.


Per thema online:
 • Ouderbijlage
 • Ouderbetrokkenheid poster online
 • 25 in-zichtkaarten online
 • 2 sjablonen per thema
 • Vertelplaat
Wat levert het werken met KIKI op?
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het hierop afstemmen van de activiteiten;
 • Het betrekken van ouders door de ouderbijlage en activiteiten voor thuis;
 • Door het volgen van de bijbehorende training VErrijken In-Zicht wordt je een officieel KIKI-gecertificeerde professional.


Bestel het VErrijkenpakket en ga Verrijken!

Een programma voor ontwikkelingsstimulering – is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen, is heel goed naar de kinderen kijken, hun ontwikkeling volgen en (als er ruimte voor is) hen een stapje verder helpen. In de praktijk is dat niet altijd even makkelijk. Hoe zie je waar een kind in zijn ontwikkeling zit? Hoe sluit je daarop aan zonder de flow te onderbreken? Vaak zijn we geneigd om kinderen door middel van groepslesjes in hun ontwikkeling te stimuleren, maar zo bereik je kinderen niet op hun individuele niveau. 

Dat is precies de reden dat we het programma Pedagogisch VErrijken met Kiki hebben ontwikkeld. Kinderen hebben alles wat nodig is voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling, al in zich. Pedagogisch VErrijken met Kiki biedt concrete handvatten en tips om dit in de praktijk uit te voeren. 

Je kunt al binnen enkele dagen starten met Pedagogisch VErrijken met Kiki. In onze webshop bestel je het startpakket en je ontvangt alles om gelijk aan de slag te gaan!

Het eerste themapakket bestaat uit 4 Verrijken thema’s. De eerste twee thema’s zijn direct leverbaar. Vanaf het najaar 2021 zullen nog twee thema’s verkrijgbaar zijn. Vanaf het voorjaar 2022 is het Verrijken themapakket 2 beschikbaar dat ook bestaat uit 4 thema’s. In totaal worden er 8 thema’s ontwikkelt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De nieuwsbrieven zijn gericht op extra onderwerpen zoals; moederdag, vaderdag, herfstvakantie en kerstfeest.

Themapakket 1
 • Kiki op straat
 • Kiki is ziek
 • Kiki zoekt een huisdier (nov. 2021)
 • Kiki ontdekt haar lichaam (nov. 2021)


Themapakket 2 (voorjaar 2022)
 • Kiki in de keuken (jan. 2022)
 • Kiki en de boerderijdieren (feb. 2022)
 • Kiki in de tuin (mrt. 2022)
 • Kiki in de zon (apr. 2022)


Online omgeving Pedagogisch VErrijken met KIKI
 • Handleiding Pedagogisch VErrijken met KIKI
 • Ouderbijlages Pedagogisch VErrijken met KIKI per thema
 • Sjablonen per thema
 • Extra ideeën per thema
 • E-book ‘Pedagogisch VErrijken in de praktijk’Extra

Schaf nu het startpakket Pedagogisch VErrijken met Kiki aan!

 • Themapakket 1
 • Planbord
 • Beer Kiki
 • Kiki boekjes deel 1 en 2
 • Dagritmekaarten
 • Kiki kwartet
 • Online omgeving


Prijs

ABONNEMENT Online omgeving + startpakket*
32,50

per maand

 • Startpakket (eenmalig € 165,00)**
 • Thema’s
 • Handleiding
 • Ouderbijlages
 • Sjablonen per thema
 • Extra ideeën per thema
 • E-book ‘Pedagogisch VErrijken in de praktijk’

* Na 12 maanden stopt de toegang tot de online omgeving automatisch, deze kun je verlengen voor een nieuw jaar met nieuwe extra thema’s of enkele benodigde documenten downloaden.

** De kosten bedragen eenmalig € 165,00 voor het startpakket en daarna € 32,50 per maand per account (mailadres) voor een periode van minimaal 12 maanden.