PEDAGOGISCH VERRIJKEN IN-ZICHT, basisscholing VVE

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je de rechten en plichten van kinderen afbakent. Onder al die kinderen ben jij zelf het kind en dat moet je vóór alles leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest gemaakte fouten om te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.” Janusz Korczak (1878-1942)

Ontwikkelingsstimulering, is dat echt nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen, is hen heel goed observeren, hen volgen in hun ontwikkeling en als het even kan, hun iets extra’s bieden. Met de scholing ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht’ helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan, en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie werken, moeten een specifieke scholing Voorschoolse Educatie (VE) hebben gevolgd. Het VE-certificaat wordt gezien als bewijs dat je startbekwaam en bevoegd bent om in een VE-groep te werken en ieder kind ontwikkelingsstimulering aan te bieden.

Bij KIKI kijken we naar het hele plaatje. Tijdens de scholing leer je kinderen ‘lezen’, krijg je communicatievaardigheden aangereikt en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Ons motto? Je kunt pas kinderen begeleiden, opvoeden en hun iets leren als je de stenen op je eigen pad hebt opgeraapt. Anders zullen de kinderen erover struikelen. VE lijkt een omschrijving die de lading onvoldoende dekt. Om die reden noemen wij onze VE-scholing ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht’. Het uitgangspunt is dat het eigen handelen van jou als professional en de gemaakte keuzes steeds weer onderwerp van reflectie zijn. Zo krijg jij inzicht in je eigen handelen en in hoe jij je handelen en de speelleeromgeving kunt verrijken. Dit komt de kwaliteit van het aanbod en de opvang ten goede: jij krijgt meer plezier in je werk en kinderen hebben daar echt baat bij.

De scholing ‘Pedagogisch VErrijken In-Zicht’ zit niet vast aan een specifiek programma. Wanneer je deze basis VE-scholing hebt gevolgd, kan je in de kinderopvang aan de slag met ieder VE-programma.


Planning

Startdatum

Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE
23 oktober 2021
|
10:00
KIKI Rosmalen, Spirealaan 8 ROSMALEN
+
Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE
11 november 2021
|
19:00
Virtueel Klaslokaal, Zoom
+
Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE
13 november 2021
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P BUNSCHOTEN
+
Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE
20 januari 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P BUNSCHOTEN
+

Studiebelasting Totaal 70 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers
12 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online
11 uur

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
23 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen
 • Kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen van 2 t/m 6 jaar vergroten.
 • Een kind in ontwikkeling herkennen en daar adequaat op inspelen om het kind zo in zijn ontwikkeling te stimuleren.
 • Kennis vergroten op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Beter inzicht in eigen handelen en drijfveren om in eigen beroepshouding te kunnen groeien.
 • Communicatievaardigheden verbeteren ten behoeve van een betere (warme) overdracht met ouders en/of andere professionals.
 • Een doorgaande leerlijn creëren om een zorgvuldige overgang van het kind van de voor- naar de vroegschoolse educatie mogelijk te maken.
 • De basale- en educatieve interactievaardigheden herkennen en bewuster inzetten om de ontwikkeling van kinderen beter te ondersteunen.
 • Het eigen handelen en de speelleeromgeving verrijken om de kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen opdoen en activiteiten aanbieden waarbij kinderen zich op hun eigen ontwikkelingsniveau kunnen aansluiten.
 • De ontwikkeling van de kinderen stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Herkennen welke vorm van begeleiding bij individuele situaties past.
 • Met een programma op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie werken.
RESULTAAT

Resultaat

Na de scholing weet je hoe je de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren. Hierdoor zullen de pedagogische kwaliteit en de ontwikkelingsstimulering op de groep verbeteren en mogelijk zelfs excelleren. Omdat jij beschikt over de kennis, de vaardigheden en ‘best practice’-ervaringen, ben je zelfverzekerd in je werk als pedagogisch professional.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

VERRIJKEN IN DE PRAKTIJK
 • Procesgericht werken
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
ZONE VAN DE NAASTE ONTWIKKELING
 • ComfortzoneStressreductie
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
KENNIS OVER HET KINDERBREIN
 • Het kinderbrein
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
DE KRACHT VAN TAAL EN INTERACTIE
 • Het belang van voorlezen
 • Verschillende vormen van interactief voorlezen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
KANSEN GRIJPEN, KANSEN CREËREN
 • Herkennen van ontwikkelkansen bij kinderen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
HET BELANG VAN SENSOMOTORIEK
 • Sensomotoriek
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
ONDERSTEUNEN DOE JE ZO…
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Rekenontwikkeling
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
DE SPEELLEEROMGEVING
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Speelleeromgeving verrijken
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
HET GEDRAG VAN KINDEREN IN-ZICHT
 • Observeren
 • Groepsplan
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
HET KIND EN ZIJN SYSTEEM VAN HERKOMST
 • Familiesysteem
 • Dynamieken
 • Opstellingen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
OMGAAN MET JEZELF EN ANDEREN
 • Neurologische niveaus
 • Leerkuil
 • VE-programma’s
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
CERTIFICEREN
 • Warme overdracht
 • Communicatie met ouders
 • Eindpresentatie over verworven kennis en vaardigheden

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.


CERTIFICERING

Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je online leeromgeving.


KOSTEN

Open inschrijving € 795,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO