Pedagogisch professionals aan het woord

Werken met KIKI kansen in kinderen!

Gastouder Rolinde

Sinds een jaar werk ik dagelijks met ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’. Elke dag zit Kiki klaar in de bakfiets om naar haar vriendjes te gaan. Als ik de kinderen uit bed haal is het eenvan de eerste dingen die ze vragen: ‘Waar is Kiki? Wat heeft ze meegenomen?’. De kinderen zijn verknocht aan de beer, maar ook aan de activiteiten. Iedere maand werken we met een nieuw thema. Dit thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een activiteit. Meestal heeft Kiki wat meegenomen. Dit kan een voorwerp zijn, een geluid, iets om te proeven of te voelen. Alle zintuigen worden hierdoor aangesproken. Door zulke activiteiten kunnen zelfs de allerkleinste kinderen meedoen. 

Bij het thema worden twee werkjes meegeleverd. Je kunt dus per maand twee werkjes maken. Omdat mijn kinderen het zo leuk vinden, verzin ik er altijd nog twee bij. Het grote voordeel van deze methode is dat het heel vrijblijvend is. De activiteiten kun je los van elkaar uitvoeren en als er iets niet past bij de leeftijdsgroep kun je die activiteit overslaan. Je hebt zelf baas over hoe lang je aan een thema werkt. Ik werk minimaal vier weken met een thema, maar sommige onderwerpen spreken de kinderen zo aan dat we er wel twee maanden aan kunnen werken.

Door de activiteiten leren kinderen op jonge leeftijd al heel veel en ze zijn erg leergierig. Bij elk thema horen tien woordkaarten, waarbij de eerste vijf zijn voor kinderen tot 2,5 jaar. Mijn ‘kleintjes’ vinden het zo interessant dat ze in de tweede week alle woorden al kennen, ook al hoeven ze die nog niet te weten. De spraakt-taalontwikkeling krijgt hierdoor een grote boost. Ook motorisch levert het werken met KIKI veel voordelen op. Zo leren de kinderen al vanaf 1,5 jaar op een speelse manier knippen, plakken en prikken. Ieder kind is op een ander moment aan deze activiteiten toe, maar doordat ze het resultaat van andere kinderen zien, worden ze gemotiveerd om ook wat moois te maken. Over het algemeen doen de kinderen vanaf 1,5 jaar bij mij meet de werkjes mee.

De kinderen werken naast en met elkaar en spelen samen met Kiki situaties na, dit is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor kinderen is rekenen vaak een abstract activiteit, maar Kiki zorgt ervoor dat ze het als een spel gaan zien. ‘Wat heeft Kiki in zijn knapzak? Een cirkel of een vierkant?’, de kinderen kennen heel snel de vormen en kleuren op die manier. Als laatste moet ik zeggen dat ouders het heel erg waarderen dat zij ook worden meegenomen in het thema door de ouderbijlage. Zij zorgen ook voor een gedeelte ook voor een gedeelte van het enthousiasme bij de kinderen. Voordat het nieuwe thema begint, krijgen de ouders van mij de ouderbijlage. Vaak als de kinderen de week erop komen hoor ik: ‘ik weet waar we over gaan werken, het is heeeeel leuk!’.

Kortom, een en al enthousiasme voor Kiki en alles wat daarbij hoort. Van baby’s die graag met Kiki knuffelen tot poppenouders die steeds zorgen voor nieuwe outfits en van mini-bouwers die een huis voor Kiki bouwen tot een gastouder die alle creativiteit in de thema’s van Kiki kwijt kan. Een aanrader voor ieder gastouder!

Agrarisch kinderdagverblijf De Vlindertuin

Sinds 2013 gebruiken wij het VE-programma ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!’. Als kleinschalig, agrarisch kinderverblijf vinden wij dit VE-programma het beste bij ons pedagogisch beleid en onze visie passen. We hebben twee stamgroepen waarin de KIKI-methode actief wordt gebruikt. De kinderen vinden de beer helemaal fantastisch. Ze willen ermee spelen, knuffelen en hun verhalen aan de beer vertellen.

Wij starten om de 6 à 8 weken een nieuw thema. Hierbij gebruiken wij de KIKI themakaarten, het werkboek en niet te vergeten Kiki de beer. Bij de voorbereiding van een thema bekijken we welke activiteiten en opdrachten bij het thema zitten en soms vullen we nog activiteiten aan. Hier zijn wij helemaal vrij in, waardoor we goed kunnen inspelen op de behoeften en interesses van de kinderen. Ook gebruiken wij de kaarten voor de kringactiviteiten. In de kring bespreken we het thema met de kinderen aan de hand van verschillende voorwerpen, passend bij het desbetreffende thema. Hierdoor maken de kinderen gebruik van de verschillende zintuigen, namelijk: zien, voelen horen & ruiken. De thema’s zijn ook gericht op het stimuleren van de verschillende gebieden, zoals sociale vaardigheden, persoonlijke competenties, normen en waarden en emotionele veiligheid.

Momenteel is het thema: Kiki bij de dokter. De kinderen zien dat Kiki pijn heeft en helpen haar. We laten de kinderen zelf ontdekken en hun eigen fantasie toepassen. Soms proberen wij op hen in te spelen; daadwerkelijk dieper op het onderwerp ingaan, zodat hun fantasie nog rijker wordt.

Als agrarisch kinderdagverblijf hebben we een grote groene tuin waar de kinderen veel buiten zijn en zich helemaal kunnen uitleven. Uiteraard mag Kiki mee naar buiten, zodat ze samen in de modder kunnen spelen of samen kunnen kijken naar de schaapjes. Kiki kan hier samen met de kinderen helpen met het voeren van de schapen of de hokken schoonmaken.

Ook hebben we Kiki de logeerbeer. Kiki mag om de week bij iemand logeren. Hij heeft dan ook een logeer koffertje bij zich. Als Kiki weer wordt gebracht bij de Vlindertuin, mag het kind vertellen wat zij allemaal hebben gedaan. Ze hebben grote verhalen of ze laten het boekje met de foto’s zien.

Kortom Kiki de beer wordt veel gebruikt en we zijn tevreden met het VE-programma.

Gastouder De Zonnestraaltjes

Ik gebruik KIKI op mijn eigen manier. Ik hanteer geen strakke themaplanningen of strakke, tot de minuut ingeplande activiteiten. Ik kijk waar de behoeften liggen bij de kinderen en pas de activiteiten en thema’s daarop aan. Ik merk dat deze manier heel goed bij mij, maar ook heel goed bij de kinderen past. Ik bekijk samen met de kinderen per dag wat we gaan doen. De kinderen krijgen ruimte voor eigen inbreng.

De themaboekjes vind ik erg leuk en de kinderen reageren super leuk op beer Kiki. Kiki wordt tijdens het vrij spelen altijd wel betrokken. Ik heb bijvoorbeeld een poppenbuggy staan waar beer Kiki vaak in zit. Kiki hoort helemaal bij onze opvang en is hier niet meer weg te denken!

Gastouder Eland

Kiki woont nog maar kort bij ons en is meteen ‘de beste vriend’ van alle kinderen. Vooral de peuters en kleuters zijn erg met haar bezig. Kiki gaat regelmatig een weekend logeren bij een van de kinderen en mag soms zelfs mee op vakantie. Kiki is echt een van ons, ze hoort erbij. Als we de deur uitgaan, gaat ze altijd mee. In een fietsstoeltje, een draagzak of gezellig op schoot in de bakfiets. Ze wordt overal bij betrokken. In de speeltuin speelt ze ook mee. Dan draagt ze net als de kinderen een outdoor overall. Kiki zit bij ons in haar eigen stoel aan tafel en we hebben een bedje voor haar laten maken. Hier gaat ze aan het eind van de dag in.

Met de KIKI thema’s kun je vele kanten op, een echte inspiratiebron. Ze zijn herkenbaar voor de kinderen en sluiten echt aan op hun belevingswereld. Daarnaast geven de thema’s mij ook weer extra handvaten en inspiratie. Ik vul de thema’s vaak aan met eigen activiteiten en ideeën. Zo maak ik het eigen en houd ik het ook voor mezelf leuk en uitdagend. Elk nieuw thema wordt geïntroduceerd door Kiki. De kinderen raden aan de hand van de spullen in haar knapzak waar het nieuwe thema over gaat. Daarna richten we samen een themahoek in en hangen we de woordkaarten op.

Mijn tip aan andere pedagogisch professionals die met KIKI willen werken is om beer Kiki echt bij alles te betrekken. De kinderen zijn gek op haar en ze helpt mij om de thema’s nog beter over te dragen. Laat je leiden door de thema’s en behoud hierbij je eigen input en fantasie. Zo wordt het echt iets van jou!

Wat levert werken met KIKI jou op?

Enthousiaste kinderen en pedagogisch professionals, die er een grote vriend bij krijgen.

En ook…

  • het stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind in het bijzonder op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het hierop afstemmen van de activiteiten;
  • het betrekken van ouders door de maandelijkse ouderbijlage en activiteiten voor thuis;
  • kun je de bijbehorende scholing ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ volgen en officieel KIKI-gecertificeerde gastouderopvang worden.


KIKI is in abonnement vorm en in losse thema’s verkrijgbaar in onze webshop.