Externe pedagogisch beleidsmedewerker/ coach inhuren

Pedagogische kwaliteit in beeld met de APK voor de kinderopvang en gemeente!

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Hecht jouw organisatie of gemeente ook veel waarde aan professionalisering en voortdurende kwaliteitsverbetering? Maar ontbreekt het aan tijd en mensen om hier goed mee bezig te zijn? Wij hebben de oplossing:

Abonnement Pedagogische Kwaliteit (APK)

Externe pedagogisch beleidsmedewerker/coach inhuren?

 WAT HOUDT HET IN?

KIKI Training & Coaching neemt je het werk uit handen door onze pedagogisch beleidsmedewerker/coach te koppelen aan jouw organisatie of gemeente. Zo voldoet de organisatie aan de eis van IKK en de GGD met betrekking tot de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Tijdens het intakegesprek worden de wensen vanuit de organisatie of gemeente besproken met de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wettelijke eisen die gesteld zijn. Vanuit hier wordt een plan van aanpak opgesteld (coachplan/scholingsplan). Dit plan kun je volledig of deels laten uitvoeren door een pedagogisch coach, beleidsmedewerker en/of trainer van KIKI Training & Coaching.

Wat zijn de voordelen?

De organisatie voldoet aan de eisen van de IKK en GGD en kan wanneer nodig beschikken over een IKK-gecertificeerde pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en VE-coach.

Waar kun je aan denken?
 • Coachplan met de verplichte coach- en beleidsuren (GGD)
 • Scholingsplan (GGD)
 • VE-beleid vormgeven
 • Observaties ‘Pedagogische Kwaliteit’ per groep
 • Beeld In-Zicht – ‘De 6 interactie vaardigheden in beeld per pedagogisch medewerker’
 • Afstemming van het pedagogisch beleid en werkplan op de nieuwe IKK-wetgeving en de werkwijze van de organisatie
 • Coaching on the job door een pedagogisch coach die ook inzetbaar is als pedagogisch medewerkerer
 • nog veel meer…


Optioneel:

 • KIKI-observatielijsten voor elk kind (IKK).
 • Pedagogische Kwaliteitsboom op elke groep (IKK)
 • Ontwikkelingsgerichte thema’s: KIKI – kansen in kinderen
 • Coach de coach – aansluiting bij het GILDE voor pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers
 • Verrekening van uren: Baby’s In-Zicht-scholing 0-jarige en/of borgen babyscholing 0-jarige (IKK)
 • Verrekening van uren: VVE In-Zicht en/of borgen


GEKWALIFICEERDE COACH 

De pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches worden intensief begeleid door KIKI Training & Coaching. De pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister zodat ze aan uw organisatie gekoppeld kunnen worden. Elke zes weken nemen de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches deel aan de intervisiebijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Hiernaast kunnen zij helpen met de pedagogische vraagstukken binnen de organisatie.

NIEUW STARTEN?

Zou je graag een nieuw kinderdagverblijf, BSO of gastouderbureau beginnen? Dan ben je tijdens het opstarten geboden aan bepaalde regels en wettelijke eisen vanuit de overheid. KIKI Training & Coaching biedt jou een pedagogisch beleidsmedewerker en coach die samen met jou de belangrijkste zaken regelt, ontwikkelt en schrijft. Samen met jou gaat zij kijken wat er nodig is voor het opstarten van jouw nieuwe kinderdagverblijf, BSO of gastouderbureau. Zij helpt en denkt vanuit haar expertise graag mee aan zaken als het schrijven van een pedagogisch beleidsplan, het doorlopen van alle stappen en kijkt wat er nog nodig is voor jouw nieuwe locatie. Door een extern pedagogisch beleidsmedewerker/coach heb jij een sparringspartner die jou helpt van alles te regelen, waardoor je met een gerust gevoel straks jouw nieuwe kinderdagverblijf, BSO of gastouderbureau kunt openen. 

Abonnement of op basis van uren

Abonnement (vanaf 100 uur)

Je beschikt tijdens de duur van een abonnement over een pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de kosten worden in termijnen in rekening gebracht. De termijnen kunnen worden verdeeld tot het einde van het jaar (december).

Op basis van uren

Je beschikt tijdens de duur van het aantal uur wat is doorgegeven over een pedagogisch beleidsmedewerker/coach en de kosten worden op basis van de gemaakte uren in rekening gebracht per maand.

Op basis van uren
(1 t/m 99 uur)
85,00

per uur

 • btw vrijgesteld
 • IKK werkzaamheden
Abonnement
(vanaf 100 uur)
67,50

per uur

 • btw vrijgesteld
 • IKK werkzaamheden

*Bij zowel het abonnement als op basis van uren worden de reiskosten op basis van nacalculatie berekend en gefactureerd. 

Inzicht is de eerste stap naar verandering!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte


Offerte of bel-
afspraak aanvragen?

Vraag nu aan en wij nemen contact met je op!