Ouderavonden

Nieuwsgierigheid is essentieel voor vooruitgang

De betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en de kinderopvang en/of het onderwijs van hun kind wordt ouderbetrokkenheid genoemd. Kinderen brengen het grootste deel van de tijd thuis, in de opvang of op school door. Hierdoor kunnen opvoeding en kinderopvang en/of onderwijs niet los van elkaar worden gezien. Het is daarom enorm belangrijk dat de ouders van het kind en de organisatie goed met elkaar samenwerken en communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat goed contact tussen de kinderopvang, school, ouders en leerlingen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling ten goede komt.

Onderwijs en kinderopvangorganisaties streven naar ouderbetrokkenheid, waarbij wederzijdse samenwerking en inbreng de optimale ondersteuning bieden rondom de kinderen. Ouderavonden live of middels een webinar zijn een mooie aanvulling in het contact met ouders om ouderbetrokkenheid de stimuleren.

  • KIKI verzorgt ouderavonden met verschillende thema’s op locatie of virtueel door het verzorgen van een webinar. Het team van KIKI inspireert en informeert jullie ouders graag en vergroot samen met jou de ouderbetrokkenheid in de organisatie!

Bekijk hieronder het aanbod en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Systemisch kijken naar je kind en het gezin

Wat wij als professionals, ouders of verzorgers aan kinderen meegeven, is in belangrijke mate afhankelijk van hoe we zelf in het leven staan. Wat wij zelf hebben ervaren, wat we hebben verwerkt, wat we diep hebben weggestopt, waar we vrede mee hebben en waar we nog steeds mee worstelen. Tijdens deze ouderavond leer je dat wanneer je kind uit balans is geraakt, dit meerdere oorzaken kan hebben. Dit kan natuurlijk in je kind zelf zitten, maar een verandering in de directe omgeving kan ook de oorzaak zijn. Dit kan het systeem van je kind in verwarring brengen.

HEt brein van je kind begrijpen! 0-4 jaar en/of 4-12 jaar

In deze ouderavond wordt het snelgroeiende kinderbrein uitgelegd. Als je weet hoe het brein zich ontwikkelt en ook welk deel van het brein als eerste, begrijp je het gedrag of de reacties van je kind beter en kun je makkelijker aansluiten bij de ontwikkelingsfase van je kind. In de hersenen van een volwassene worden wel een paar honderd nieuwe hersencellen per dag aangemaakt. Bij een ongeboren kind kunnen dit er zelfs 20.000 zijn. Het snelgroeiende kinderbrein zuigt enorme hoeveelheden ervaringen op. In de eerste zes jaar wordt de basis gelegd. Het is dan ook belangrijk dat ouders, verzorgers en professionals kennis hebben van het kinderbrein in ontwikkeling. Zo zullen ze kinderen beter begrijpen en kunnen ze inspelen op de behoeften van kinderen.

Zo luisteren dat een kind met je wil praten

Heb je soms het gevoel tegen een muur te praten als je wat tegen je kind zegt? Roep je regelmatig ‘Hoor je me wel?!’ Met de communicatie- en luistertips in deze ouderavond wordt communiceren met je kind een stuk makkelijker. Jouw gedrag en communicatiestijl bepalen hoe jouw kind op je reageert. Soms verloopt de communicatie helemaal naar wens, maar soms zal het moeizamer gaan. Bewust communiceren met je kind is een van de belangrijkste ingrediënten voor succes. Zo kun je belangen, ideeën en gevoelens helder naar voren brengen. Wanneer ouders, verzorgers en professionals echt luisteren naar een kind, voelt het kind zich begrepen. In deze ouderavond besteden wij aandacht aan verschillende luister- en gesprekstechnieken die passen bij de leeftijd van jouw kind.

Van kleuter naar schoolkind

Wat is schoolrijpheid en aan welke voorwaarden moet een kleuter voldoen om schoolrijp te zijn? In Nederland wordt het begrip doorgaans gebruikt om aan te geven dat de voorwaarden aanwezig zijn om met basisonderwijs te starten. Wanneer een kind schoolrijp is, verschilt per individu. Belangrijk is dat het onderwijs aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Schoolrijpheid vereist bepaalde basisfuncties en ook moet je kind er ‘klaar’ voor zijn. Een kleuter kan bijvoorbeeld wel ‘functierijp’ zijn, maar toch problemen ondervinden vanwege een gebrek aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Je kind is dan nog niet schoolrijp. Schoolrijpheid is dan ook een complex fenomeen en meer dan alleen intelligentie. In deze ouderavond besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van kleuter naar schoolkind, de hersenontwikkeling en de neurologische leeftijd van je kind.

Omgaan met de seksuele ontwikkeling van je kind

In het eerste levensjaar gaat de seksuele ontwikkeling van je kind van start. Het begint bij het zien van het verschil tussen man en vrouw en het aanraken van de eigen geslachtsdelen en gaat verder tot aan het spelen van seksueel gerelateerde spelletjes met leeftijdsgenoten, masturbatie en het bedrijven van de liefde. Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen is het van belang dat hier aandacht aan wordt besteed door ouders, verzorgers en professionals. Dit is belangrijk omdat kinderen op het gebied van seksualiteit sturing en veiligheid nodig hebben. In deze ouderavond gaan we verder in op de seksuele ontwikkeling en de belangrijkste ontwikkelingen die je kind op het gebied van seksuele ontwikkeling ondervindt.

Jippie, ik ben een puber

De puberteit is een belangrijke fase, waarin kinderen zich sociaal en psychologisch ontwikkelen tot een uniek jong volwassene. Ze maken zich los van hun ouders, maar hebben hun ouders nog wel nodig. Veel ouders en verzorgers zullen de dynamiek aan het begin van de puberteit herkennen wanneer kinderen ongeveer tussen de 9 en 13 jaar oud zijn: dan weer wél een knuffel willen en dan weer ‘blijf uit mijn buurt’. Voor ouders is de balanceeract tussen ‘nodig zijn’ en ‘afstand nemen’ niet altijd makkelijk. Belangrijk is dat je blijft praten met je puber – luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD). Luisteren wordt soms onderschat, maar in de communicatie met je puber is dit aspect wel heel belangrijk. Veel ouders en verzorgers betrappen zich erop dat ze adviezen geven of snel richting oplossingen gaan. Maar juist door deze neiging te onderdrukken en gewoon te luisteren en open vragen te stellen kan de band worden versterkt. In deze ouderavond besteden wij aandacht aan de fases van de puberteit en de communicatie met een puber.

De eerste 1000 dagen

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, de zwangerschap en de geboorte een stempel drukken op alle relaties in ons leven. Niet alleen de relatie met familieleden en vrienden, maar ook onze gezondheid, ons werk en ons dagelijks leven worden door dit vroege non-verbale, emotionele en somatische stempel bepaald. Meestal zijn we ons hier totaal niet van bewust. In de eerste duizend dagen van het leven – vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag – vormen kinderen zich tot wie ze zijn. Naast voeding is een gevoel van veiligheid de belangrijkste levensbehoefte van een baby. Voor een baby vormt dat de basis van waaruit hij zich kan ontwikkelen. Het is net zoals de fundering van een huis. Staat deze fundering stevig, dan kunnen de andere ontwikkelingsgebieden hier goed op voortbouwen. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven. In deze ouderavond is er aandacht voor hoe je als ouders, verzorgers en professionals de omgeving tijdens het vroege leven van je kind kunt beïnvloeden en/of begrijpen.

Inzicht is de eerste stap naar verandering!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte


Offerte of bel-
afspraak aanvragen?

Vraag nu aan en wij nemen contact met je op!