INZICHT IS DE EERSTE STAP NAAR VERANDERING

Organisatie- en teamcoaching op maat

Wanneer organisaties zich meer focussen op talenten binnen hun organisatie, zal dit zorgen voor: een goede werksfeer, minder verzuim en een hogere kwaliteit


Uitzonderlijke prestaties van het gehele team worden steeds belangrijker voor het bedrijfsresultaat. Helaas blijven veel teamleden werken als losstaand individu. Vaak maakt men te weinig gebruik van de kracht van echt samen werken als een team. Dit komt, omdat de meeste teams en teamleiders niet gericht zijn op effectieve samenwerking. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste teams onderpresteren. Dit terwijl juist gezamenlijk gedragen resultaten nodig zijn, waar maximaal gebruik gemaakt wordt van de talenten tussen de teamleden.

Vanuit de kennis van onze trainers over systemen en de typische dynamiek in teams, stellen zij gerichte vragen die het team of organisatie op een dieper niveau inzicht geven. Door het doen van een organisatie- of teamopstelling zullen teamleden ervaren hoe het is om op een goede manier samen te werken, elkaars talenten te benutten en te groeien als team en/of organisatie. Dat kan zowel op individueel niveau als met een team of organisatie.

Nieuw Inzicht door organisatie opstelling

Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een zogenaamd sociaal systeem. Een dergelijk systeem bestaat dan uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Elk systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er zich verstoringen in dit evenwicht voordoen, komt het hele systeem in beweging. Deze (onzichtbare) beweging wordt de systeemdynamiek genoemd. Deze dynamieken kunnen zorgen voor verstrikkingen en knelpunten in het systeem, waardoor dit niet meer optimaal werkt. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen.

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie, waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar. Deze weergave (het opstellen zelf) gebeurt door de vraaginbrenger onder begeleiding van een begeleider. De begeleider gaat met de opgestelde stand-ins (plaatsvervangers) aan de slag om de aard van het probleem vast te stellen en een oplossingsrichting te vinden.

Vormen van organisatie- en teamcoaching

Waarom binnen je comfort zone blijven, als daarbuiten veel meer te beleven valt?

Organisatie in-zicht

Een organisatie is een systeem, bestaande uit verschillende subsystemen, de afdelingen. Hier gelden, net als in andere systemen, allerlei geschreven en ongeschreven systemische wetten en regels. Binnen een korte tijd ontstaat er een driedimensionale uitbeelding van de dynamiek in het systeem. Door hiernaar te kijken, wordt zichtbaar welke mogelijkheden er zijn en worden er gelijk stappen de juiste richten op gezet.

NLP coaching

NLP coaching kenmerkt zich door een korte, adequate aanpak. Het team leert in een aantal sessies om weer grip te krijgen op zichzelf en elkaar. Er zijn een aantal krachtige NLP technieken die een team helpen om terugkerende symptomen en dynamieken te stoppen en te vervangen door zelfvertrouwen. Met NLP technieken zullen doelen worden gesteld en gehaald. Er is veel aandacht voor communicatie.

TEAMDAG

Terwijl het team in beweging is tijdens wandelen, zeilen, mountainbiken of duiken worden kwesties die het team bezig houden en waar de organisatie iets aan wil veranderen zichtbaar. Omdat het team tijdens deze dag(en) fysiek in beweging is, komt het ook mentaal makkelijker in beweging tijdens de coachmomenten. Tijdens de teambuilding op maat dagen die wij verzorgen, komt het team stap voor stap zowel fysiek, mentaal als emotioneel weer in balans en is in staat om een nieuwe weg te kiezen.

Organisatie- en teamcoaching
Live of virtueel
750,00

In-company dagdeel

  • Voor organisatie- en teamcoaching maken we altijd een offerte op maat. Hieronder een indicatie van de tarieven.
Organisatie- en teamcoaching
Live of virtueel
1.350,00

In-company dag

  • Voor organisatie- en teamcoaching maken we altijd een offerte op maat. Hieronder een indicatie van de tarieven.

Inzicht is de eerste stap naar verandering!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte


Offerte of bel-
afspraak aanvragen?

Vraag nu aan en wij nemen contact met je op!