Ontstaan KIKI TRAINING & COACHING

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich.

Wat leuk om je hier te ontmoeten. Vanuit onze jarenlange ervaring in de kinderopvang ontwikkelden wij ruim 10 jaar geleden onze eigen KIKI-methode voor ontwikkelingsstimulering. Inmiddels werken er ruim 4000 organisaties, gastouders en kinderdagverblijven in Nederland en Vlaanderen met KIKI en dat aantal groeit nog steeds. Bij het programma hoort een intensieve training. Deelnemers leren hierin kijken naar hun eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je wordt de beste professionele opvoeder die kinderen zich kunnen wensen, omdat ze daadwerkelijk begrepen worden!

Daarnaast bieden wij uiteenlopende trainingen en coachingsmogelijkheden op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling, voor personen, gezinnen en bedrijven. Kinderen, kinderopvang, opvoeden en ontwikkeling staan daarin meestal centraal.

Graag vertellen we in het kort wat wij belangrijk vinden bij het geven van trainingen, scholingen en coaching. We realiseren ons dat we nog veel meer zijn dan hetgeen wat hier staat, graag maken we een afspraak met jou voor een kennismakingsgesprek.

Om een goede training neer te zetten is er meer nodig dan alleen gedegen vakkennis. Want hoe brengt je de lesstof over op de deelnemer? En hoe zorg je er als trainer voor dat hij of zij geïnspireerd naar huis gaat? Hoe ga je om met weerstand? We vinden het belangrijk dat we de deelnemers van de trainingen een plek bieden waar ze zich fijn voelen. Een plek waar ze zich welkom voelen, met alles wat ze bij zich dragen. Waar ze in de ontmoeting hun kennis en ervaringen kunnen verrijken.

Het gaat ons bij de trainingen en scholingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld als moment voor jezelf om even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf, wat zien kinderen, wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld, wat zou je willen veranderen en wat heb je daarvoor nodig?

We kunnen alleen kinderen begeleiden, opvoeden en iets leren, als we onze eigen stenen op ons pad hebben opgeraapt. Anders zullen de kinderen er over struikelen.

We willen het allerbeste voor de kinderen en voor jou, zodat duizend bloemen kunnen bloeien. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich. Wij dagen jou uit om al die bloemen ‘in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Leuk om je te ontmoeten, we stellen graag onze trainers en collega’s aan je voor!

Ron & Hester

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang…
In-Zicht is de eerste stap naar verandering!

Hester Baars – Lindner

Hester Baars is sinds 1995 werkzaam in de kinderopvang. Eerst als pedagogisch werker, eigenaar van een gastouderbureau en van twee kinderdagverblijven en sinds 2012 als ontwikkelaar van het ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI Kansen in kinderen. Als directeur van KIKI Training & Coaching sinds 2012 ontwikkelde zij o.a. de trainingen; KIKI Kansen in kinderen, Pedagogische Kwaliteitsboom, Baby’s In-Zicht, Pedagogisch VErrijken In-Zicht, Aan de slag met de meldcode kindermishandeling, gespecialiseerd VE-Coach, KIKI Train-de-trainer voor bemiddelingsmedewerkers en andere leidinggevenden, Pedagogische kwaliteit en coaching voor beleidsmedewerkers en coaches, Talentontwikkeling Ondersteboven, Systeem In-Zicht en Masterclasses Coachend Leidinggeven. Hester Baars is internationaal gecertificeerd NLP-trainer, gezinscoach en systemisch opsteller. Ze gelooft in talentontwikkeling door het versterken van de interactieve en pedagogische vaardigheden via training. Hester Baars is tevens auteur van de peuterboekjes Kiki. Een dag bij de opvang en Bij mij thuis en de pedagogische boeken; Kansen in kinderen. KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind! 2013, Pedagogische Kwaliteit in de praktijk 2018 Pedagogisch Verrijken in de praktijk 2020.

Ron Baars

Ron Baars werkt al 30 jaar met kinderen en jongvolwassenen. Eerst als leraar lichamelijke opvoeding en (jeugd)trainer in verschillende sporten, directeur sportcentrum en sinds 2006 als eigenaar van kinderopvangorganisatie Vigo’s kinderopvang en KIKI Training & Coaching. Ron is course director voor NAUI (National Association of Underwater Instructors), personal coach voor trainers en coaches, systemisch opsteller en master practioner NLP. Hij is ervan overtuigd dat iedereen die met en voor kinderen werkt alle hulpbronnen in zich heeft om kinderen te helpen hun plek in de wereld te vinden. Ron Baars is tevens auteur van de pedagogische boeken;  Pedagogische Kwaliteit in de praktijk 2018 Pedagogisch Verrijken in de praktijk 2020. Ron ontwikkelde de afgelopen jaren een diversiteit aan trainingen voor de kinderopvang en het primair onderwijs. Hij is gespecialiseerd in systemische familieopstellingen en organisatie coaching.