Ons aanbod

Locatie:

Vakgebied:

Cursussoort:

banner
Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige
Scholing
Het eerste jaar vormt het fundament voor de rest van ons leven. Baby’s verdienen dan ook speciale aandacht.
Informatie
banner
Beleidsmedewerker en coach Pedagogische Kwaliteit, CAO erkende scholing (6-DAAGSE)
Scholing
De scholing om als pedagogisch beleidsmedewerker en coach aan de slag te gaan in jouw organisatie.
Informatie
banner
Webinar Regelgeving Beleidsmedewerker en Coach + nieuwe functie 2022 VE-Coach
Webinar
Informatie
banner
Pedagogische kwaliteit in de praktijk, zij-instromers
Scholing
Branch-erkende aanvullende scholing Pedagogisch medewerker voor zij-instromers
Informatie
banner
Pedagogisch VErrijken In-Zicht, basisscholing VVE
Scholing
Ontwikkelingsstimulering, is dat nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zlef in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen.
Informatie
banner
Werken met kinderen met 'lastig' of 'speciaal lastig' gedrag
Training
Hoe maak je onderscheid tussen kinderen met ‘lastig’ gedrag dat door het kind zelf te beïnvloeden is, en ‘speciaal lastig’ gedrag als gevolg van een bepaalde ontwikkelings- en/of gedragsstoornis.
Informatie
banner
Masterclass Coachend leiderschap
Scholing
Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers?
Informatie
banner
Gespecialiseerd VE-coach
Scholing
Wil jij graag meer handvatten om de functie VE-coach te kunnen uitvoeren of wil jij hier juist meer kennis en vaardigheden in opdoen? Volg dan de scholing tot gespecialiseerd VE-coach.
Informatie
banner
KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind
Scholing
Ben jij gemotiveerd om kinderen de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben om zonder achterstand op school te kunnen te starten?
Informatie
banner
Kinderen begeleiden bij een echtscheiding
Training
Hoe kinderen op een echtscheiding van hun ouders reageren, is onvoorspelbaar. Soms ontstaan de problemen pas na de scheiding. Hoe kun je hen helpen en ondersteunen?
Informatie
banner
Bijscholing VE
Scholing
Ontwikkelingsstimulering, is dat nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen.
Informatie
banner
Nascholing Kwaliteitsboom (Trainers)
Scholing
Informatie
banner
Kinderparticipatie bevorderen
Training
Participatie is belangrijk voor de ontwikkeling. Een kind mag meedenken over wat het doet en voelt zich hierdoor betrokken, zelfstandig en zelfverzekeert. Participeren leidt tot meer participatie!
Informatie
banner
Webinar Jippie, ik ben een puber!
Webinar
In deze webinar besteden wij aandacht aan de fases van de puberteit en de communicatie met een puber.
Informatie
banner
Huilende baby's in de opvang
Training
Hoe ga je om met huilende baby’s in opvang? Een training die jou handvaten geeft om hiermee om te gaan.
Informatie
banner
Effectiever met elkaar communiceren
Training
Communiceren doen we allemaal. Helaas is het niet altijd effectief. Wat bepaald dat jouw communicatie niet altijd effectief is? Hoe kun je effectiever communiceren?
Informatie
banner
Prikkelverwerking en waarneming bij kinderen met autisme
Training
Kinderen en volwassenen met autisme hebben een andere manier van waarnemen: de prikkelverwerking verloopt anders dan bij mensen zonder autisme. Hoe werkt het brein van een kind met autisme?
Informatie
banner
Aandachtsfunctionaris
Scholing
Is er iets niet pluis? Heeft jouw collega het goed gezien? Als aandachtsfunctionaris ben jij degene die de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling implementeert en borgt in de organisatie.
Informatie
banner
Werken met jongens en meisjes
Training
Zijn jongens ‘lastig’? Nee, ze zitten gewoon anders in elkaar dan meisjes. Als je dat beseft, kun je hen wellicht beter begrijpen.
Informatie
banner
Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag
Training
Wanneer een organisatie geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de opvang, is het van belang dat hier professioneel mee wordt omgegaan.
Informatie
banner
Baby's begrijpen - 'communiceren zonder taal'
Training
Baby’s kunnen nog niet praten, maar vaak hebben ze wel iets te zeggen. Hoe versta je hen dan? Welke signalen geeft een baby in verschillende situaties? En hoe kun jij communiceren met een baby?
Informatie
banner
Aan de slag met de meldcode
Training
Ga praktijkgericht aan de slag met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Informatie
banner
De gevaren van stoornisdenken
Training
Stoornisdenken blijkt hardnekkig te zijn in het onderwijs en kinderopvang. Toch lijkt het wel of ieder kind tegenwoordig een stoornis heeft. Of zien we te snel problemen?
Informatie
banner
Inspiratiecongres 'Pedagogisch coaches'
Congres
Tijdens het congres blikken we terug op het tweede jaar in functie als pedagogisch beleidsmedewerker/coach en daarnaast kijken we naar de toekomst.
Informatie
banner
Signaleren kun je leren - Meldcode kindermishandeling -
Training
Stap 1 van de meldcode is signalen in kaart brengen. Hoe herken je die signalen eigenlijk en wanneer moet je er melding van maken?
Informatie
banner
Kinderen begeleiden bij verschillende vormen van verlies
Training
Verlies hoort bij het leven. Helaas krijgen ook kinderen met verlies te maken. Hoe kan jij een kind voorbereiden of ondersteunen bij verlies?
Informatie
banner
Webinar Systemisch kijken naar een kind en het gezin
Webinar
In deze webinar delen we onze kennis over het systeem achter ieder kind en geven wee inzicht hoe je de oorzaak van ‘ander’ gedrag makkelijker kunt herkennen.
Informatie
banner
Inspiratiecongres 'Gastouders'
Congres
Gastouder is een vak! Wilma Polderman en Hester Baars vertellen tijdens dit inspiratiecongres meer over het vak Gastouder en hoe jij als gastouder VErrijkend spelen kan stimuleren.
Informatie
banner
De sensomotorische ontwikkeling prikkelen
Training
Kinderen prikkelen om te verkennen, ontwikkelen en om te leren waarbij ze gebruik maken van hun sensomotoriek.
Informatie
banner
Het snelgroeiende kinderbrein
Training
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het kinderbrein. Heel interessant én belangrijk! Hoe kun je deze ontwikkeling stimuleren? Wat heb je nodig om het kinderbrein uit te dagen?
Informatie
banner
Inspiratiecongres 'Luie kinderen bestaan niet'
Congres
Wij zien ieder kind als een uniek persoon met eigen eigenschappen die ons van elkaar onderscheid. Daar moet je verschillend mee omgaan.
Informatie
banner
Structuur en grenzen op de bso
Training
Op de BSO heb je te maken met verschillende leeftijdsgroepen, maar stel je dezelfde structuur en grenzen voor alle leeftijdsgroepen of voor elke leeftijdsgroep een andere structuur en grenzen?
Informatie
banner
In gesprek met ouders - Meldcode kindermishandeling -
Training
Een gesprek met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van jou als professional.
Informatie
banner
Webinar Het brein van een kind begrijpen!
Webinar
Als je weet hoe het brein zich ontwikkelt en welk deel van het brein als eerste, begrijp je het gedrag of de reacties van kinderen beter en kun je makkelijker aansluiten bij de ontwikkelingsfase.
Informatie
banner
Masterclass 'Je kind als spiegel'
Masterclass
Kinderen zijn onze spiegels en omdat ze zo dicht bij ons staan, kunnen zij beter dan wie dan ook een boodschap aan ons overbrengen.
Informatie
banner
Talentontwikkeling Ondersteboven NLP
Scholing
Informatie
banner
Systeem In-Zicht Basistraining
Scholing
Een systemische opstelling maakt zichtbaar hoe patronen je leven beïnvloeden. Iedereen maakt deel uit van een systeem, zooals van een familie. In elke familie spelen verborgen patronen een rol.
Informatie
banner
Inspiratiecongres ' Baby's In-Zicht' met Anna Verwaal
Congres
Je prenatale periode is belangrijk voor de rest van je leven. Een vormende tijd, vertelt Anna Verwaal – geboorteconsulente, verpleegkundige met moederkindspecialisatie en lactatiekundige.
Informatie
banner
Systemisch kijken naar kinderen
Training
Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse problemen, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, overtuigingen en waarden.
Informatie
banner
Webinar Zo luisteren dat een kind met je wil praten
Webinar
Met de communicatie- en luistertips in deze webinar wordt communiceren met een kind een stuk makkelijker.
Informatie
banner
Van kinderbrein tot tienerbrein
Training
In de kleuterfase staan kleuters meer open voor de wereld om hen heen. Spel is dé manier om de wereld te ontdekken, te begrijpen en ervaringen te verwerken. Hoe stimuleer je deze ontwikkeling?
Informatie
banner
Pedagogische kwaliteit in beeld met de kwaliteitsboom
Training
Ben jij opzoek naar een manier om vier pedagogische basisdoelen concreet, meetbaar en inzichtelijk te krijgen? Dan is deze scholing misschien iets voor jou.
Informatie
banner
Masterclass Anna Verwaal
Masterclass
De aansprekende beelden en heldere verhalen, aangevuld met verwijzingen naar wetenschappelijke bevindingen, maken duidelijk hoe belangrijk het is meer te weten over de manier waarop pre,- en perinatale imprints, angsten of trauma’s, onszelf, kinderen en ouders kunnen beïnvloeden.
Informatie
banner
Webinar Van kleuter naar schoolkind
Webinar
Wanneer een kind schoolrijp is, verschilt per individu. Belangrijk is dat het onderwijs aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
Informatie
banner
Webinar De eerste 1000 dagen
Webinar
De eerste 1000 dagen vormt de basis van waaruit de baby zich kan ontwikkelen.
Informatie
banner
Systeem In-Zicht Coach en opsteller
Scholing
Deze scholing is voor iedereen die de Systeem In-Zicht 2 heeft gevolgd en zich verder wil professionaliseren in de methodiek.
Informatie
banner
Masterclass 'Kinderen zijn kleine wetenschappers'
Masterclass
Kinderen leren veel meer dan volwassenen denken. En dat doen ze in een razend tempo. Kruip samen met wetenschapsjournalist Mark Mieras in het hoofd van het kind en ontdek hoe hun hersencellen zichzelf organiseren.
Informatie
banner
Inspiratiecongres 'De ontdekkers en avonturiers'
Congres
Dit inspiratiecongres gaat over het behouden van de spontaniteit en creativiteit bij kinderen. Daarnaast wordt er gekeken naar wat theater kan doen met de persoonlijke ontwikkeling van een kind.
Informatie
banner
Gewoon overgevoelig of hoogsensitief?
Training
Ieder mens heef een ander karakter. Hoogsensitief is een karaktereigenschap die we veel zien bij kinderen. Ze beleven alles wat er om hen heen gebeurt, intenser dan andere kinderen.
Informatie
banner
Webinar Omgaan met de seksuele ontwikkeling van een kind
Webinar
In deze webinar krijg je inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen en tips hoe ermee om te gaan in de praktijk.
Informatie
banner
Webinar Verzonnen theater
Webinar
Een krachtige manier om executieve vaardigheden te oefenen is het zogenoemde ‘intentional make-believe play’, een geavanceerde vorm van een rollenspel, waarbij kinderen doelbewust een rol en een scenario kiezen.
Informatie
banner
Webinar Het nut van speelhoeken
Webinar
In deze webinar gaan we in gesprek over het belang van spel en creëren van een rijke speelleeromgeving op de groep binnen en buiten.
Informatie
banner
Webinar Communicatiemodel
Webinar
Hoe het komt dat onze hersenen verschillende waarnemen, leggen we uit in deze webinar over het communicatiemodel van NLP.
Informatie
banner
Werken met babygebaren
Training
Baby’s kunnen nog niet praten, vaak hebben ze wel iets te zeggen. Vanaf 6 maanden kun je babygebaren gebruiken om de communicatie te stimuleren.
Informatie
banner
Het belang van interactievaardigheden
Training
Om kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat je de zes interactievaardigheden beheerst. Weet jij de zes interactievaardigheden in te zetten?
Informatie
banner
Samen op hetzelfde ethisch spoor
Training
Er is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van ethische gesprekken met elkaar. Wanneer maak je ethische dilemma's bespreekbaar?
Informatie
banner
Systeem In-Zicht Verdieping
Scholing
Deze scholing is voor iedereen die de basistraining Systeem In-Zicht 1 heeft gevolgd of een gelijkwaardige opleiding elders en verder de diepte in wil met Systemisch werk.
Informatie