Internetconsultatie: uitzondering gastouderopvang voor eisen aan speeltoestel en kinderbed

Bij veel gastouders staan sinds mei vorig jaar de speeltoestellen te verstoffen, sinds de rechtbank Rotterdam oordeelde dat de speeltoestellen bij gastouders volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) gekeurd moeten worden. Er kwam dan ook veel ophef na deze uitspraak. Inmiddels staat er een internetconsultatie online om een uitzondering te maken voor de gastouderopvang als het gaat om speeltoestellen en kinderbedden.

Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023’ (WAS 2023) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, die ter internetconsultatie is gepubliceerd. Wil je je stem laten horen? Geïnteresseerden kunnen tot 15 april reageren.

Uitzondering voor gastouders

Het WAS stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen voor publiek gebruik te beperken. De rechtbank heeft geoordeeld dat speeltoestellen bij gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. Daarom wil het kabinet – mede op verzoek van de Kamerleden Palland (CDA) en Stoffer (SGP) – de gastouderopvang uitzonderen van het WAS 2023.

Om de veiligheid van kinderen op de gastouderopvang te waarborgen, moeten gastouders maatregelen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken, ook bij speeltoestellen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang en verandert met het voorstel niet.

Gastouders ook uitgezonderd van eisen aan kinderbedden en -boxen

Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning die speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. Deze regeling is gericht op de setting in een kinderdagverblijf en is daardoor niet passend voor de gastouderopvang. Daarom wordt de gastouderopvang ook uitgezonderd van nadere eisen van deze Warenwetregeling. Het ‘Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen’ en het toezicht daarop door de NVWA blijft wel van kracht.

Per 1 januari 2025

De ministeries van SZW en VWS streven ernaar de uitzondering per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Reageer tot 15 april 2024 hier op de internetconsultatie >>

Bron: Kinderopvangtotaal (21-03-2024)