IN GESPREK MET OUDERS

Deze training verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Stel je voor… Je vermoedt dat er bij Lynn thuis sprake is van huiselijk geweld. Je hebt de eerste twee stappen gevolgd van de Meldcode en bent aangekomen bij stap 3: een gesprek met de ouders. Je hebt de signalen voor jezelf helder en je wilt een open gesprek met de ouders. Hoe pak je dit aan?

Een gesprek met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van jou als professional. Als je in gesprek gaat met ouders wil je jezelf professioneel opstellen zonder te oordelen. Dit is extra lastig aangezien het een gevoelig onderwerp is en je niet goed kunt inschatten hoe ouders zullen reageren. Je doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en ervoor het kind samen uit te komen.

Het begint met een goede voorbereiding van het gesprek. Je moet helder voor ogen hebben wat je wilt bespreken. Je houding is erg belangrijk en natuurlijk moet je de juiste vragen stellen.

De training ‘In gesprek met ouders’ helpt professionals om goed te communiceren met ouders en juist te reageren. Tijdens de training krijg je meer inzicht in de gesprekstechnieken, wordt er geoefend met de verschillende reacties van ouders en worden verschillende casussen besproken.


Planning

Startdatum

In gesprek met ouders - Meldcode kindermishandeling -
21 februari 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal, Zoom
+

Studiebelasting Totaal 3 uur

BIJEENKOMSTEN

Maximaal 20 deelnemers

Virtueel of live klaslokaal
1 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
0,5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar voor vragen en casussen Trainer is bereikbaar voor vragen en casussen

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Beheersing van gesprekstechnieken die je kunt inzetten.
 • Aan de hand van situaties uit de praktijk inschatten wat een gewenste reactie is op de emoties of uitspraken van ouders.


RESULTAAT

Resultaat

Na de training durf je met ouders een open gesprek aan te gaan wanneer je huiselijk geweld en/of kindermishandeling vermoedt. Je bent in staat de juiste gesprekstechnieken in te zetten.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

ZELF IN ZICHT
 • Historie pedagogiek
 • Pedagogiek in perspectief
 • Pedagogische stromingen
 • Jij als pedagogisch professional
 • Leerstijlen
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


BASISDOELEN
 • Bieden van emotionele veiligheid
 • Ontwikkelen van ‘persoonlijke competentie’
 • Ontwikkelen van ‘sociale competentie’
 • De kans geven om waarden en normen eigen te maken
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht
VAARDIGHEDEN
 • Basale interactievaardigheden
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Effectief communiceren
 • Feedback
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht
KWALITEITSBOOM
 • Pedagogische vormen van inzet
 • Pedagogische kwaliteitsboom
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht & Praktijk In-Zicht
KINDEREN IN-ZICHT
 • Gericht observeren en reflecteren
 • Systeem opstellingen
 • Presentatie van de verworven kennis en vaardigheden

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.

CERTIFICERING

Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus

Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je online leeromgeving.


KOSTEN

Open inschrijving € 65,00*

In-company

0 – 11 deelnemers € 650,00 *   

12 – 20 deelnemers € 750,00 *

*Btw vrijgesteld CRKBO