GESPECIALISEERD VE-COACH

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je de rechten en plichten van kinderen afbakent. Onder al die kinderen ben jij zelf het kind en dat moet je vóór alles leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest gemaakte fouten om te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.” Janusz Korczak (1878-1942) 

Vanaf januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden, verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie op hbo-niveau (VE-coach) in te zetten. Het doel is dat de kwaliteit van de Voorschoolse Educatie op locatie verhoogd wordt door middel van beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. 

De gespecialiseerd VE-coach vergroot de betrokkenheid van ouders, zorgt voor een hogere kwaliteit van educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast vormt hij of zij de schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer. 

De gespecialiseerd VE-coach gaat tijdens deze scholing aan de slag volgens het principe van ‘ervarend’ leren. De deelnemers leren kijken naar wat pm’ers al kunnen zodat talenten van iedere pm’er optimaal benut kunnen worden. Een scholing als ‘Gespecialiseerd VE-coach’ geeft de pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse educatie de mogelijkheid om te excelleren en om concreet te laten zien wat hij of zij in zijn of haar mars heeft. 

Handreiking pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Planning

Startdatum

Gespecialiseerd VE-coach
12 januari 2022
|
09:30
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Gespecialiseerd VE-coach
7 februari 2022
|
09:30
KIKI Boekel, Tuinstraat 15 Boekel
+
Gespecialiseerd VE-coach
5 maart 2022
|
09:30
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Gespecialiseerd VE-coach
16 mei 2022
|
09:30
KIKI Boekel, Tuinstraat 15 Boekel
+

Studiebelasting Totaal 40 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers
3 x 7 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online 19 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen

 • Hoe de ontwikkelingsstimulering in de praktijk geborgd en geïmplementeerd kunnen worden 
 • De schakel kunnen zijn tussen het gemeentelijk beleid, organisatiebeleid en uitvoering op de werkvloer vormen 
 • Comfort en veiligheid kunnen bieden aan pedagogisch professionals en kinderen 
 • Pedagogisch professionals laten zien wat het belang van een rijke taalomgeving is
 •  Zien welke talenten pedagogisch professionals hebben en deze benutten 
 • Werkvormen kunnen implementeren om de pedagogisch professional kansen te laten creëren
 • In-Zicht geven in de verschillende rollen van de pedagogisch professionals tijdens hun werk op de groep
 • Een rijke speelleeromgeving creëren samen met de pedagogisch professionals
 • Het belang van ouderbetrokkenheid en het onderhouden van het contact met ouders inzien
 • Een warme overdracht en passende observatie mogelijk maken 
 • De VE-kwaliteit kunnen bewaken en waarborgen 
RESULTAAT

Resultaat

 • Na de scholing kun jij je medewerkers coachen tijdens hun werk – individueel en binnen het team. Je bent de schakel tussen het beleid en de werkvloer. Dit zal de pedagogische kwaliteit en de VE-kwaliteit van de opvang ten goede komen. Omdat je beschikt over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, ben je zelfverzekerd in je werk als pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse educatie. 

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

DE GESPECIALISEERDE VE-COACH
 • VErrijken In-Zicht
 • Kwaliteitsontwikkeling voorschoolse educatie
 • Pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen
 • In de praktijk: Beeld opnames maken op de (VE) groep


IN-ZICHT GEVEN ALS VE-COACH
 • Ontwikkelingsstimulering in de praktijk
 • Speelleeromgeving
 • Rollen van de pedagogisch medewerker tijdens spel
 • In de praktijk: Observeren pedagogische (VE) kwaliteit, aan de slag met een coachingsplan
GESPECIALISEERD VE-COACH IN DE PRAKTIJK
 • Hoe ben jij de schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de organisatie en de uitvoering op de werkvloer
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Effectief in gesprek met ouders
 • VE-kind en zijn systeem in beeld brengen
 • KIKI Kennisinstituut online: Verschillende gesprekstechnieken, werkvormen en verdieping kind en zijn systeem met genogram

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor pedagogisch beleidsmedewerkers en/of coaches die als gespecialiseerd VE-coach de VE-groepen gaan coachen.

* Werk je als pedagogisch medewerker mbo 4+ op een VE-groep, dan kun je deze scholing in combinatie met de scholing Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit volgen om aan de slag te gaan als gespecialiseerd VE-coach.

*Wanneer je als VE-coach mee wil tellen in het BKR dan heb je een VE-certificaat nodig. Wij bieden de scholing  Pedagogisch VErrijken In-Zicht aan om het VE-certificaat te behalen.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 100% aanwezigheid

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

KOSTEN

Open inschrijving € 895,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO

*Inclusief : VErrijken planbord, 4 VE-rijken thema’s, Gilde-lidmaatschap, online leeromgeving met werkvormen en praktijkopdrachten en verdiepende informatie