Gedragsadviseur in de kinderopvang & bso

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Kinderen hebben je het hardste nodig, als ze je het minst verdienen!

Als gedragsadviseur in de kinderopvang weet je dat het gedrag van kinderen net een ijsberg is: je ziet alleen de top van de ijsberg die boven het water uitsteekt, niet wat daaronder schuilgaat. Het is jouw taak om verder te kijken dan alleen het topje – om vooral niet meteen te oordelen, maar te observeren en vragen te stellen. Zo kun je achterhalen waarom een kind bepaald gedrag vertoont. Kinderen zijn veel meer dan alleen hun ‘lastige’ gedrag.

Gedragsadviseurs in de kinderopvang zijn getraind om het onbewuste verlangen van een kind te vinden. Ze zijn zodanig geschoold dat ze de pedagogisch medewerkers, gastouders en/of ouders kunnen adviseren over en begeleiden bij de omgang met kinderen met gewoon ‘lastig’ of speciaal ‘lastig’ gedrag.

De scholing heeft als doel inzicht te geven in gedrag van kinderen en hun behoefte te achterhalen. Je leert tijdens de scholing meer over mogelijke achtergronden van ‘lastig’ en speciaal ‘lastig’ gedrag. Je leert hoe je gedragskenmerken signaleert, herkent en bespreekt met pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders. Je leert hoe je hen kunt ondersteunen om het gedrag van het kind te begrijpen en ermee om te gaan, en te voorzien in de behoeften van het kind.

De gedragsadviseur wil altijd het welbevinden van het kind vergroten – elk kind verdient het immers om lekker in zijn vel te zitten!

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is ‘lastig’ en ‘speciaal lastig’ gedrag?
 • Inzicht in veel voorkomende (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen
 • Anders kijken naar gewoon ‘lastig’ of ‘speciaal lastig’ gedrag
 • Behoeften van kinderen in beeld brengen met behulp van behoeftekaarten
 • Karaktereigenschappen herkennen en erkennen
 • Pedagogisch professionals en ouders adviseren


Deze scholing is gericht op de dagelijkse praktijk in de opvang. Er is veel aandacht voor casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers.

Planning

Startdatum

Gedragsadviseur in de kinderopvang & onderwijs
12 april 2023
|
09:30
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Gedragsadviseur in de kinderopvang & onderwijs
2 juni 2023
|
09:30
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+

Studiebelasting Totaal 36,5 uur

BIJEENKOMSTEN

Live klaslokaal
Maximaal 20 deelnemers
4 x 7,5 uur

CASUS

Casus bespreking 3 x 1,5 uur

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
2 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Waarom vinden wij gedrag lastig?
 • Kennis van veelvoorkomende (ontwikkelings)stoornissen
 • Gedrag is het topje van de ijsberg
 • Behoeften van kinderen
 • Karaktereigenschappen
 • Adviseren over omgang met ‘lastig’ gedrag
RESULTAAT

Resultaat

Na deze scholing kun je met meer kennis van en inzicht in het gedrag van kinderen advies geven over hun behoeften.

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Voor coaches, beleidsmedewerkers, bemiddelingsmedewerkers en leidinggevende in de kinderopvang.

CERTIFICERING

 • 80% Aanwezigheid
 • Eindopdracht ‘Casus met advies en gesprek’


KOSTEN

Open inschrijving € 950,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO