Extern intern begeleider en/of coach – primair onderwijs

Extern IB’er en/of coach speciaal voor werkzaamheden in het primair

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Hecht jouw organisatie of gemeente ook veel waarde aan professionalisering en voortdurende kwaliteitsverbetering? Maar ontbreekt het aan tijd en mensen om hier goed mee bezig te zijn? Wij hebben de oplossing:

Deskundig intern begeleider en/of coach inhuren?

WAT HOUDT HET IN?

Tijdens het intakegesprek worden de wensen vanuit de organisatie besproken met de extern IB’er en/of coach. Hierbij wordt er rekening behouden met de wettelijke eisen die gesteld zijn en de wensen en visie van de organisatie. Vanuit hier wordt een plan van aanpak opgesteld op welke manier de extern deskundige aan de slag gaat binnen jullie organisatie.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

De extern IB’er en/of coach heeft in het basisonderwijs met veel verschillende doelgroepen te maken. Ze zorgt er onder andere voor dat leerkrachten, kinderen en ouders zich gehoord voelen. Hierdoor wordt er werk uit handen genomen en zie je groei in welbevinden en resultaten, niet alleen bij de leerlingen maar ook bij de leerkrachten die worden ondersteund.

DESKUNDIG INTERN BEGELEIDER – KWALITEIT COACH

De intern begeleiders en coaches worden intensief begeleid door KIKI Training & Coaching. Zij zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister kinderopvang en/of kunnen een VOG aanvragen, zodat ze aan de school gekoppeld kunnen worden. Elke zes weken nemen de IB’ers en coaches deel aan de intervisiebijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Hiernaast kunnen zij helpen met de pedagogische vraagstukken binnen de school.

WAAR KUN JE AAN DENKEN?
 • Kennis en kunde van kwaliteitszorg en meertaligheid
 • Verantwoordelijk voor de leerlingenzorg
 • Helpen van leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen
 • Gesprekken voeren met ouders, leerkrachten/PM’ers en eventuele derde partijen over het kind
 • Kennis en vaardigheden om samen met het team de schoolopbrengsten te analyseren en vanuit deze analyse te komen tot handelingsadviezen
 • Vernieuwende ideeën en in staat om het team hierin mee te nemen
 • Een sparringspartner voor de schooldirecteur en een luisterend oor voor de leerkrachten/PM’ers die hen in hun kracht zet
 • Coördinatie LVS: het plannen van de toesten en het opstellen van de werkplannen
 • Remedial teaching: hierbij neem de IB’er een leerling met leer- of gedragsproblemen, onderzoekt gedrag en maakt werkplan
 • Coaching docenten: de kennis die de IB’er opdoet wordt gebruikt om leerkrachten te coachen
 • Met enige regelmaat brengt de IB’er bezoeken aan de klas en houdt contact met de leerkrachten om ze te kunnen begeleiden
 • Begeleiden van de warme overdracht van kinderen van opvang naar onderwijs
 • nog veel meer…

 

PRIJZEN

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan!