Extern IB’er en/of coach primair onderwijs

Extern IB’er en/of coach speciaal voor werkzaamheden in het primair

Kinderen zijn niet de mensen van morgen,
maar de mensen van vandaag!

Hecht jouw school ook veel waarde aan aandacht voor leerkrachten, leerlingen, ouders en voortdurende kwaliteitsverbetering? Maar ontbreekt het aan tijd en mensen om hier goed mee bezig te zijn? Wij hebben de oplossing:

KIKI Kennisinstituut neemt je het werk uit handen door onze deskundige intern begeleider en/of coach te koppelen aan jouw school.

Tijdens het intakegesprek worden de wensen vanuit school besproken met de extern IB’er en/of coach. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wettelijke eisen die gesteld zijn en de wensen en visie van de school. Vanuit hier wordt een plan van aanpak opgesteld op welke manier de extern deskundige aan de slag gaat binnen jullie school.

Wat zijn de voordelen?

De externe IB-er en/of coach heeft in het basisonderwijs met veel verschillende doelgroepen te maken. Ze zorgt er o.a. voor dat leerkrachten, ouders en leerlingen zich gehoord voelen. Hierdoor wordt er werk uit handen genomen en zie je groei en resultaten, niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten die worden ondersteunt.

Deskundige intern begeleider – kwaliteit coach

De intern begeleiders en coaches worden intensief begeleid door KIKI Training & Coaching. De intern begeleiders en coaches zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister kinderopvang en/of kunnen een VOG aanvragen zodat ze aan de school gekoppeld kunnen worden. Elke zes weken nemen de IB-ers/coaches deel aan de intervisiebijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Hiernaast kunnen zij helpen met de pedagogische vraagstukken binnen de school.

Wat levert het op?

 • Kennis en kunde van kwaliteitszorg en meertaligheid
 • Verantwoordelijk voor de leerlingenzorg
 • Helpen van leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen
 • Gesprekken voeren met ouders, leerkrachten en eventuele derde partijen over het kind
 • Kennis en vaardigheden om samen met het team de schoolopbrengsten te analyseren en vanuit deze analyse te komen tot handelingsadviezen
 • Vernieuwende ideeën en in staat om het team hierin mee te nemen
 • Een sparringspartner voor de schooldirecteur en een luisterend oor voor de leerkrachten die hen in hun kracht zet
 • Coördinatie LVS: het plannen van de toetsen en het opstellen van de werkplannen
 • Remedial teaching: hierbij neemt de IB’er een leerling met leer- of gedragsproblemen, onderzoekt gedrag en maakt werkplan
 • Coaching docenten: de kennis die de IB’er opdoet wordt gebruikt om leerkrachten te coachen.
 • Met enige regelmaat brengt de IB’er bezoeken aan de klas en houdt contact met de leerkrachten om ze te kunnen begeleiden
 • Begeleiden van de warme overdracht van kinderen van opvang naar onderwijs
 • nog veel meer…


Prijzen

Vraag hier een vrijblijvende offerte op maat aan!