Extern coördinator vroeg- en voorschoolse educatie – gemeente

Coördinator speciaal voor Vroeg- en Voorschoolse educatie vanuit de gemeente

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!

Hecht jouw organisatie of gemeente ook veel waarde aan professionalisering en voortdurende kwaliteitsverbetering? Maar ontbreekt het aan tijd en mensen om hier goed mee bezig te zijn? Wij hebben de oplossing:

Extern coördinator Vroeg- en Voorschoolse Educatie inhuren?

WAT HOUDT HET IN?

Tijdens het intakegesprek worden de wensen vanuit de gemeente besproken met de coördinator Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). De coördinator VVE zorgt voor de juiste afstemming tussen de VVE wetgeving, het gevoerde VVE beleid en de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

De coördinator VVE geeft uitvoering en regie aan het kwaliteitskader van VVE met onder meer scholen, kinderopvangorganisaties, ouders, centrum jeugd en gezin en de gemeente. Dit is nodig voor behoud of versterking van de kwaliteit in de VVE, zodat dit leidt tot een optimale doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

COÖRDINATOR VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE

De coördinatoren VVE worden intensief begeleid door KIKI Training & Coaching. De coördinatoren zijn gekwalificeerd en staan geregistreerd in het personenregister, zodat ze aan de kinderopvangorganisaties in de gemeente gekoppeld kunnen worden. Elke zes weken nemen de coördinatoren deel aan de intervisiebijeenkomst, zodat wij en zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt in de branche. Hiernaast kunnen zij helpen met de pedagogische vraagstukken binnen de gemeente en stakeholders.

WAAR KUN JE AAN DENKEN?
 • Bijdragen aan de nieuwe innovatie van het VVE-beleid en daarmee meer structurele kwaliteit
 • Vernieuwende ideeën en in staat is om de verschillende partijen hierin mee te nemen
 • Een sparringspartner met veel kennis over VVE-beleid en wetgeving
 • Vertalen van het VVE-beleid naar operationele activiteiten bij de kinderopvangorganisaties, scholen en het zorgveld
 • Adviseert pedagogisch medewerkers en leerkrachten in lastige situaties
 • Begeleiden van ouders met kinderen die een VVE-indicatie krijgen/hebben
 • Volgen van VVE kinderen van 2 tot 6 jaar
 • Huisbezoeken om ouders te begeleiden en ondersteunen
 • Alle VVE kinderen in beeld
 • Verbinden en adviseren van externe stakeholders binnen de kinderopvang, het onderwijs en wijkteams
 • Aanbrengen van samenhang in de gehele inzet voor de VVE-doelgroep
 • Vormgeven en coördineren van VVE-werkgroepen
 • Zorgen voor structurele afstemming tussen de gemeente
 • Maken van resultaat afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties rondom VVE en het begeleiden hierin
 • Volgen, rapporteren en informeren over landelijke ontwikkelingen
 • Monitoren van de VVE-kwaliteit binnen de kinderopvang, het onderwijs en gemeente
 • Adviseren van de gemeente vanuit de inhoud en de praktijk op (aanpassingen in) het gevoerde VVE-beleid
 • Begeleiden bij het verstrekken en verantwoorden van VVE-subsidie
 • nog veel meer…

 

PRIJZEN

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan!