BIJSCHOLING VE

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Ieder jaar moet de houder pedagogisch professional of leerkracht van een kindercentrum, peuterspeelzaal of basisschool waar VE wordt aangeboden, een opleidingsplan vaststellen voor de VE-pedagogisch professional. Hierin wordt beschreven hoe er dat jaar wordt gewerkt aan de VE-specifieke kennis en vaardigheden, ook wel de vijf VE-pijlers genoemd: 

 • Werken met programma’s op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie; 
 • De ontwikkeling van het jonge kind stimuleren, in het bijzonder op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
 • De ontwikkeling van kinderen volgen en hierop het aanbod van voorschoolse educatie afstemmen; 
 • De ouders betrekken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
 • Vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting van voor- op vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overstap van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 


Tijdens deze bijscholing worden de nieuwste kennis en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. De leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze bijscholing is de overtuiging dat kinderen spelend de wereld verkennen en dat leren al in spel zit! Professionals hebben vooral handvatten nodig om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat geeft hun de mogelijkheid om in het vak te excelleren. 

De pedagogisch professional zal na het volgen van deze bijscholing nog beter kijken naar zijn of haar eigen pedagogisch handelen en het aanbod op de kinderen afstemmen. Hierdoor zal de inhoudelijke aansluiting van de Voorschoolse Educatie naar de basisschool makkelijker en zorgvuldig verlopen. 


Planning

Startdatum

Bijscholing VE
13 oktober 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal
+

Studiebelasting Totaal 8 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers 2 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

 Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
3 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen
 • Optimaal gebruikmaken van programma’s op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie
 • Aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van het kind 
 • De ontwikkeling volgen en het aanbod afstemmen op het individu 
 • Ouders betrekken bij het stimuleren van de ontwikkeling 
 • Vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting van voor- op vroegschoolse educatie Een warme overdracht naar de vroegschoolse educatie mogelijk maken 


RESULTAAT

Resultaat

Als pedagogisch professional ben jij betrokken en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Na deze bijscholing kun jij de ontwikkeling van het kind nog beter stimuleren, kun je ouders betrekken bij de ontwikkeling en kun je het VE-programma aan het kind aanpassen. 

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

SNOEIEN EN MESTEN
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Hersenontwikkeling
 • Scaffolding
INTERACTIE IN-ZICHT
 • Basale interactievaardigheden
 • Educatieve interactievaardigheden
 • Effectief VE aanbieden


Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die in het bezit is van een geldig VE-certificaat.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindbespreking casus
 • Aanwezigheid


Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

KOSTEN

Open inschrijving € 195,00*

*Btw vrijgesteld CRKBO

In-company mogelijk vanaf 10 deelnemers

Vraag hier een offerte op maat aan