Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit, CAO erkende HBO-scholing

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Sinds 2018 bieden wij de door het ministerie erkende scholing ‘Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit’ aan waarmee je kwalificeert voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker, coach en VE-coach.

Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt, veranderen in rap tempo. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is meer dan alleen opvang – het is een vak! Als pedagogisch beleidsmedewerker en (VE) coach zul je pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. In deze praktijkgerichte scholing op hbo-niveau leer jij volgens het principe van ‘ervarend’ leren. Dat betekent dat je tijdens deze scholing alles leert over coaching in de praktijk met als belangrijkste leerdoelen het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en het spiegelen van gedrag.

Je leert om pedagogisch medewerkers te coachen tijdens hun werk (Praktijk-In-Zicht), door middel van beeldopnames (Beeld-In-zicht) en tijdens coachinggesprekken (Zelf-In-Zicht). Ook leer je concreet te beschrijven hoe je inhoudelijk aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van een organisatie werkt. Deze scholing geeft je als pedagogisch beleidsmedewerker en coach de mogelijkheid om op hbo-niveau te excelleren in je vak.

De scholing is op basis van de leerdoelen van de cao Kinderopvang speciaal ontwikkeld op voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar. Je kwalificeert je hiermee gegarandeerd voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker, coach en VE-coach. De scholing leidt tot het schriftelijke bewijs van het behalen van de leerdoelen. Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst van goedgekeurde scholing.

Planning

Startdatum

Wil je deze scholing volgen via STAP, klik  hier. Liever een andere scholing via de STAP-subsidie volgen? Ga naar ons  STAP-aanbod en kijk welke scholingen er nog meer te volgen zijn via STAP.

Beleidsmedewerker en coach Pedagogische Kwaliteit, CAO erkende scholing (6-DAAGSE)
6 september 2022
|
09:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Beleidsmedewerker en coach Pedagogische Kwaliteit, CAO erkende scholing (6-DAAGSE)
24 november 2022
|
09:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Beleidsmedewerker en coach Pedagogische Kwaliteit, CAO erkende scholing (6-DAAGSE)
31 januari 2023
|
09:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+

Studiebelasting Totaal 98 uur

BIJEENKOMSTEN

Live klaslokaal
Maximaal 20 deelnemers
6 x 7,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online.

Gratis 2 jaar intervisies in Gilde Pedagogische kwaliteit

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
53 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen Pedagogiek van 0 tot 13 jaar

 • Kennis van pedagogiek 0-13 jaar
 • Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang
 • Kennis van de 4 pedagogisch basisdoelen dr. Marianne Riksen-Walraven
 • Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar
 • Kennis van de 6 interactievaardigheden
 • Kennis van de Pedagogische Kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker
 • Kennis en vaardigheden in observatietechnieken en het registeren van de waarnemingen.


Leerdoelen Coaching

 • Verschillende gesprekstechnieken beheersen
 • Leerstijlen herkennen en erkennen van medewerkers
 • Feedbackregels hanteren
 • Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers In staat zijn vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden
 • Talentontwikkeling zien en medewerkers inzetten met hun talentenSpiegel voorhouden aan collega’s en hen confronteren met gedrag
 • Transparant coachen binnen een hiërarchische relatie
 • Knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en coachingbehoeften achterhalen
 • Een (individueel/groepsgericht coachingsplan opstellen
 • Kwaliteit van medewerkers bewaken en bespreken met de leidinggevende


RESULTAAT

Resultaat

Na de scholing weten deelnemers hoe zij medewerkers kunnen coachen tijdens hun werk, individueel en in het team en hebben ze kennis over de pedagogiek 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren. Ze beschikken over kennis, vaardigheden en handvatten om de pedagogisch kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken. Hier zal de pedagogische kwaliteit van de opvang verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren. Doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, zijn zij zelfverzekerd in hun werk als beleidsmedewerker/coach. 

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

Pedagogiek in perspectief
 • Functie pedagogisch beleidsmedewerker, coach en VE-coach
 • Het coach & scholingsplan
 • Jij als coach (neurologische niveaus)
 • Historie pedagogiek
 • Pedagogische stromingen
 • Pedagogische basisdoelen in het pedagogisch beleid
 • Interactievaardigheden zorgen voor pedagogisch handelen in de praktijk
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


De pedagogische kwaliteit observeerbaar, meetbaar en zichtbaar
 • Werkplan met 4 vormen van pedagogische inzet in de praktijk
 • De pedagogische kwaliteitsboom
 • Gericht observeren en reflecteren
 • Effectieve feedback geven
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


Groepsdynamieken
 • Leerstijlen
 • 4-mat
 • Groepsprocessen
 • Omgaan met groepsdynamieken als coach
 • Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
GESPREKSTECHNIEKEN
 • Effectief communiceren
 • Rapport maken tijdens het ontwikkelgesprek
 • Kennis van verschillende representatiesystemen
 • Feedbackregels
 • Confronteren door spiegelen
 • Ontwikkelingsgerichte feedback
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
Coachingsgesprek
 • Verantwoordelijkheid
 • Coachend leiderschap
 • Positieve doelen stellen
 • Ijsbergmethode
 • Coachgesprek
 • Coachplan
 • In gesprek met de leidinggevende over pedagogische kwaliteit
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


Systemisch kijken
 • Systemisch werk
 • Systemisch kijken naar kinderen
 • Organisatieopstellingen
 • Jouw plek als coach in de organisatie
 • Certificeren


Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinderopvang werkt of wil werken en straks wil functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach op HBO-niveau.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid

KOSTEN

Open inschrijving € 1595,00*

 • Online leeromgeving
 • 2 jaar Gilde lidmaatschap t.w.v. € 250,00
 • Pedagogisch advies
 • Werkvormen en praktijk casussen voor 2 jaar
 • Licentie pedagogische kwaliteitsboom 
 • Certificaat

*Btw vrijgesteld CRKBO