Baby’s In-Zicht, CAO erkende scholing

Deze scholing verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen al in zich. Deze scholing daagt jou uit om al die bloemen ‘in de knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien. De opvang in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht, aangezien de ervaringen die de baby’s opdoen, het fundament vormt voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat een hoge pedagogische kwaliteit van babyopvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby.

Jij leert tijdens deze scholing om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat je nog meer ontwikkelkansen gaat zien, benutten en creëren. We leren jou ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat jij je pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling?

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch professionals die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben dat aantoont te mogen werken met baby’s. Met deze scholing voldoe je aan de criteria die in de CAO zijn gesteld. Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze scholing is de overtuiging dat pedagogisch professionals vooral handvatten aangereikt moeten krijgen om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De deelnemers leren volgens het principe ‘ervarend’ leren.


Planning

Startdatum

Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige
11 december 2021
|
10:00
KIKI Haaksbergen, De Noor 111 Haaksbergen
+
Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige
10 januari 2022
|
10:00
KIKI Boekel, Tuinstraat 15 Boekel
+
Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige
12 januari 2022
|
10:00
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
+
Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige
22 februari 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal, Zoom
+
Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing 0-jarige
11 juni 2022
|
10:00
KIKI Boekel, Tuinstraat 15 Boekel
+

Studiebelasting Totaal 23,5 uur

BIJEENKOMSTEN

Virtueel of live klaslokaal Maximaal 20 deelnemers 6 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online
5 uur

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
2,5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen

 • Het vergroten van de interactievaardigheden naar 0-jarigen. Na afloop van de interventie heb jij kennis over de inhoud en het belang van de 6 interactievaardigheden en kan deze gericht toepassen.

Waaronder:

 1. Sensitieve responsiviteit, (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarige herkennen en adequaat op reageren
 2. Respect voor de autonomie, respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby en inspelen op het individuele dagritme van de 0-jarige
 3. Structureren en grenzen stellen
 4. Praten en uitleggen
 5. Ontwikkelingsstimulering, kansen signaleren en benutten
 6. Begeleiden van interacties tussen baby’s onderling


 • Inrichten van een stimulerende speelleeromgeving voor de 0-jarige, hoe dit op een respectvolle manier voor iedere baby kan en op een ergonomisch verantwoorde manier (tiltechnieken). Ouders als opvoedpartners, antwoorden kunnen geven op vragen van ouders over de ontwikkeling en welbevinden van de baby.

Kennis over 0-jarigen

 • Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van 0-jarigen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele).
 • Kennis over de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling.
 • Het vergroten van de kennis over de (hersen)ontwikkeling van baby’s in de pre-, peri- en postnatale periode. Dit uiterste prille begin van ons leven vormt de blauwdruk de rest van ons leven.
 • Kennis van stressreductie bij baby’s en over voorkomen van overprikkeling.
 • Inzicht en kennis over spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen en het inrichten van de speelleeromgeving voor een 0-jarige.


RESULTAAT

Resultaat

 • Na de scholing weet jij hoe je met baby’s omgaat en hiermee de pedagogische kwaliteit van de opvang kan verbeteren en mogelijk zelfs excelleren. Hiervoor beschik je over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. Je leert hoe je een vertrouwde omgeving kunt bieden aan baby’s, hierdoor geef je de baby’s het vertrouwen om de wereld te ontdekken – stapje voor stapje.

Opbouw verschillende modules

Iedere module bestaat uit een bijeenkomst met theorie en koppeling naar de praktijk, online leeromgeving  met zelf-inzicht, beeld-inzicht en praktijk-inzicht opdrachten.

Vanuit je hart
 • Met baby’s werken, is werken vanuit je hart
 • Begin van ons leven, vormt de blauwdruk voor de rest van ons leven
 • Pre-, peri- en postnatale psychologie
 • Hersenfundament en het belang van prototype ervaringen
 • Uitleg Beeld In-Zicht en Zelf In-Zicht
 • Wat aandacht krijgt, groeit (positieve feedback)
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


Gehechtheid
 • Veilig gehecht/onveilig gehecht
 • Stress reductie
 • Prikkels
 • Representatie (waarnemen zintuigen)
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
Vruchtbare grond en basale interactievaardigheden
 • Basale interactievaardigheden
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


Speelveld en Educatieve interactievaardigheden
 • Educatieve interactievaardigheden
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
Iedere baby In-Zicht
 • Ouders als opvoedpartners
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s
 • Gericht observeren
 • In de praktijk: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht


Baby in-zicht in de praktijk
 • Certificeren
 • Werkplan met 4 vormen van pedagogische inzet
 • ‘Best practice’ Beeld In-Zicht
 • Brief aan iedere baby in de opvang


Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

Pedagogisch werkers, gastouders en beroepskrachten die werken met 0 – jarige. Minimaal MBO 3 werk & denkniveau vereist. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

CERTIFICERING

 • Portfolio met een voldoende beoordeling
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • 80% aanwezigheid

Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

KOSTEN

Open inschrijving € 500,00*

In-company

0- 10 deelnemers € 4500,00 *   

11 – 15 deelnemers € 5250,00 *

16 – 18 deelnemers € 5950,00 *

*Btw vrijgesteld CRKBO