Andersgekwalificeerde beroepskrachten in de kinderopvang (bso)

Goed nieuws voor de buitenschoolse opvang! Vanaf 1 juli 2024 mogen ook andersgekwalificeerde beroepskrachten worden ingezet binnen de formatie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat bijvoorbeeld professionele musici, sporters en andere experts met een specifiek talent of expertise aan de slag kunnen in kinderopvang.

Verrijking van het bso-programma

De inzet van deze andersgekwalificeerde beroepskrachten biedt volop kansen om het programma van de buitenschoolse opvang te verrijken. Kinderen kunnen zo in aanraking komen met nieuwe activiteiten en vaardigheden, wat hun ontwikkeling ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Muzikale workshops onder leiding van een professionele muzikant
  • Sportclinics gegeven door een ervaren atleet
  • Creatieve sessies met een getalenteerde kunstenaar

 

Voorwaarden

  • De houder neemt In het pedagogisch beleidsplan op hoe de andersgekwalificeerde(n) bijdragen aan het activiteitenaanbod van de bso.
  • De houder registreert de andersgekwalificeerde(n) in het Personenregister Kinderopvang en koppelt deze aan het Kindercentrum.

 

Voorwaarden voor de inzet van de andersgekwalificeerden

  • De andersgekwalificeerden mogen voor de speciale activiteiten formatief ingezet worden.
  • Zij vallen wel binnen de ‘50%-regeling’. Bovendien geldt: binnen het maximum van 50% beroepskrachten-in-opleiding mag maximaal 33 procent bestaan uit stagiairs en/of andersgekwalificeerden. Bekijk hier de formule. 
  • Er moet altijd een gekwalificeerde beroepskracht aanwezig zijn in het kindercentrum of op de locatie ter ondersteuning van de andersgekwalificeerde beroepskracht.
  • Zij moeten een diploma hebben waaruit blijkt dat zij de betreffende activiteit kunnen aanbieden.
  • Zij moeten vooraf een pedagogische module gevolgd hebben (zie hieronder).

Let op: Kinderopvang werkt! beoordeelt de diploma’s van andersgekwalificeerden niet, dat doet de werkgever zelf.

Pedagogische module verplicht

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, moeten andersgekwalificeerde beroepskrachten een pedagogische module voltooien voordat ze aan de slag mogen in de bso. Deze module zorgt ervoor dat ze over de juiste pedagogische vaardigheden beschikken. Het ministerie van SZW verwijst voor de uitwerking van deze pedagogische module naar de Cao Kinderopvang.

Bron: Kinderopvang werkt!