Startdata

ma 09-10-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
vr 01-12-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
wo 06-03-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
ma 13-05-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

Gedragsadviseur in de kinderopvang & onderwijs

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl999/banner

Introductie

Als gedragsadviseur in de kinderopvang weet je dat het gedrag van kinderen net een ijsberg is: je ziet alleen de top van de ijsberg die boven het water uitsteekt, niet wat daaronder schuilgaat.

Inhoud

Kinderen hebben je het hardste nodig, als ze je het minst verdienen!

Als gedragsadviseur in de kinderopvang weet je dat het gedrag van kinderen net een ijsberg is: je ziet alleen de top van de ijsberg die boven het water uitsteekt, niet wat daaronder schuilgaat. Het is jouw taak om verder te kijken dan alleen het topje – om vooral niet meteen te oordelen, maar te observeren en vragen te stellen. Zo kun je achterhalen waarom een kind bepaald gedrag vertoont. Kinderen zijn veel meer dan alleen hun ‘lastige’ gedrag.

Gedragsadviseurs in de kinderopvang zijn getraind om het onbewuste verlangen van een kind te vinden. Ze zijn zodanig geschoold dat ze de pedagogisch medewerkers, gastouders en/of ouders kunnen adviseren over en begeleiden bij de omgang met kinderen met gewoon ‘lastig’ of speciaal ‘lastig’ gedrag.

De scholing heeft als doel inzicht te geven in gedrag van kinderen en hun behoefte te achterhalen. Je leert tijdens de scholing meer over mogelijke achtergronden van ‘lastig’ en speciaal ‘lastig’ gedrag. Je leert hoe je gedragskenmerken signaleert, herkent en bespreekt met pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders. Je leert hoe je hen kunt ondersteunen om het gedrag van het kind te begrijpen en ermee om te gaan, en te voorzien in de behoeften van het kind.

De gedragsadviseur wil altijd het welbevinden van het kind vergroten – elk kind verdient het immers om lekker in zijn vel te zitten!


Deze scholing is gericht op de dagelijkse praktijk in de opvang. Er is veel aandacht voor casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is ‘lastig’ en ‘speciaal lastig’ gedrag?
 • Inzicht in veel voorkomende (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen
 • Anders kijken naar gewoon ‘lastig’ of ‘speciaal lastig’ gedrag
 • Behoeften van kinderen in beeld brengen met behulp van behoeftekaarten
 • Karaktereigenschappen herkennen en erkennen
 • Pedagogisch professionals en ouders adviseren

Studiebelasting: 36,5 uur

 • 4 x 7,5 uur scholing
 • 3 x 1,5 uur casuïstiek
 • Zelfstudie over gedrag in de vorm van artikelen en boeken lezen
 • 2 uur online leeromgeving

Leerdoelen

 • Waarom vinden wij gedrag lastig?
 • Kennis van veelvoorkomende (ontwikkelings)stoornissen
 • Gedrag is het topje van de ijsberg
 • Behoeften van kinderen
 • Karaktereigenschappen
 • Adviseren over omgang met ‘lastig’ gedrag

Certificering

 • 80% aanwezigheid
 • Eindopdracht: 'Casus met advies en gesprek'
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na deze scholing kun je met meer kennis van en inzicht in het gedrag van kinderen advies geven over hun behoeften.

Doelgroep

 • Voor coaches, beleidsmedewerkers, bemiddelingsmedewerkers en leidinggevende in de kinderopvang.

Prijs

€ 950,00

Planning

ma 09-10-2023
+
ma 09-10-2023
+
vr 01-12-2023
+
wo 06-03-2024
+
ma 13-05-2024
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!