Startdata

vr 26-01-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
wo 08-05-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl694/banner

Introductie

Ben jij gemotiveerd om kinderen de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben om zonder achterstand op school te kunnen te starten?

Inhoud

Je kunt kinderen optimaal laten (op)bloeien, wanneer je ook zelf blijft groeien. Alles begint immers bij jezelf! Ben jij gemotiveerd om kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om zonder achterstand op school te starten? Het programma ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind!’ voor Voorschoolse Educatie (VE) is een laagdrempelige manier om je pedagogisch handelen te verrijken. Maar hoe werk je volgens een VE-methode? Je hebt als gastouder of kleinschalige kinderopvang een duidelijke pedagogische visie. Hoe maak je een VE-methode eigen? En wat is ervoor nodig om een VE-methode goed in te zetten, zodat je er voor jezelf en de kinderen het maximale uit kunt halen? Die antwoorden krijg je als je je verdiept in de ontwikkeling van kinderen en je ook je eigen pedagogisch handelen onder de loep neemt.

Je leert tijdens deze scholing om naar je eigen rol in de interactie met de kinderen te kijken. Hoe meer je over de vaardigheden leert die nodig zijn binnen jouw rol in de interactie bij kinderen, des te beter jij deze vaardigheden ook bij kinderen kan herkennen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van verschillende kinderen: wat bij het ene kind werkt, kan bij een ander kind totaal niet werken.

Wij leren je om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat je ontwikkelingskansen gaat zien, benutten en creëren. Wij leren je om te kijken naar wat een kind al kan, en om elk kind individueel en in de groep uit te dagen, zodat het kind qua ontwikkeling steeds een stapje verder komt. Tijdens de bijeenkomsten bieden wij je handvatten om alle kinderen, de ‘bloemen in de knop’, een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen bloeien.

Studiebelasting: 20 uur

 • 6 x 2,5 uur scholing
 • Intervisie en de mogelijkheid voor groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut Online
 • 5 uur online leeromgeving

Leerdoelen

Vaardigheden

 • De vaardigheden voor interactie met kinderen verbeteren;
 • Kinderen een taalrijke omgeving bieden;
 • De ontwikkeling van kinderen nog gerichter ondersteunen door ontwikkelkansen te grijpen en creëren en aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van kinderen, zodat kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling en persoonlijke competenties;
 • Omstandigheden creëren waarin interacties tussen kinderen op een plezierige manier ontstaan, kinderen ondersteunen, aanmoedigen en complimenteren in de interacties, positieve interacties versterken, negatieve interacties ombuigen en zelf het goede voorbeeld geven, zodat kinderen hun sociale vaardigheden kunnen verwerven;
 • Een inspirerende, motiverende en stimulerende speelleeromgeving creëren waar kinderen gestimuleerd worden in hun brede ontwikkeling.

Kennis

 • De kennis vergroten en de vaardigheden verbeteren om de ontwikkeling van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling);
 • Kennis van de mijlpalen die verband houden met de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling;
 • Kennis van de (hersen)ontwikkeling van kinderen vergroten;
 • Kennis van stressreductie bij kinderen en het voorkomen van overprikkeling vergroten;
 • Gericht observeren en vervolgens het aanbod afstemmen op de (leer)behoefte van het individuele kind, zodat mogelijke achterstanden worden geminimaliseerd of voorkomen.

Certificering

 • 80% aanwezigheid
 • Portfolio is met een voldoende beoordeeld
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na deze scholing hebben gastouders en pedagogisch professionals meer inzicht in hun eigen rol in de interactie met kinderen, hebben zij hun basale en educatieve interactievaardigheden verbeterd, hebben zij meer kennis van de ontwikkeling van kinderen en weten zij hoe zij kennis en vaardigheden kunnen inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Doelgroep

 • De scholing is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.
 • MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

Prijs

€ 790,00

Inclusief:

KIKI literatuur - online t.w.v. € 199,95

* 12 KIKI thema's incl. woordkaarten & sjablonen
* 12 KIKI ouderbijlagen
* KIKI thema nieuwsbrieven

Exclusief:

KIKI materiaal - Startpakket 'Welkom KIKI' t.w.v. € 49,95

* Beer Kiki
* Knapzak
* Boekje: 'Ik ben Kiki' deel 1
* Dagritmekaarten met handleiding
* Online: Thema Welkom KIKI & Handleiding voor ouders

Koop hier het Startpakket 'Welkom KIKI'.

Planning

ma 04-12-2023
+
ma 04-12-2023
+
vr 26-01-2024
+
do 14-03-2024
+
wo 08-05-2024
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!