Startdata

do 26-10-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

Pedagogische Kwaliteit in de Praktijk, zij-instromers

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl692/banner

Introductie

Branch-erkende aanvullende scholing Pedagogisch medewerker voor zij-instromers.

Inhoud

Wil jij of je sollicitant graag als pedagogisch medewerker in de kinderopvang aan de slag en voldoet je diploma niet helemaal of niet meer? Dan is deze versnelde erkende scholing de oplossing om snel als gekwalificeerd pedagogisch medewerker aan de slag te gaan!

Sinds 2021 bieden wij de door het ministerie erkende aanvullende scholing ‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ aan voor zij-instromers, waarmee je kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker. De scholing met online leeromgeving duurt 5 dagen. Na ontvangst van het certificaat ben je een gekwalificeerd pedagogisch medewerker.

Lees hier welke eisen er gesteld worden aan een pedagogisch medewerker in opleiding in de cao.

Lees hier meer over de voorwaarden en eisen voor ongediplomeerd personeel (pedagogisch medewerker in opleiding).

Diploma's met aanvullend bewijs

In november 2020 hebben cao-partijen besloten om bepaalde diploma’s die niet (meer) kwalificeerden voor de dagopvang, wel te laten kwalificeren in combinatie met een aanvullend bewijs. In navolging hiervan is onderzocht voor welke diploma’s dit nog meer zou kunnen gelden. Dat heeft geleid tot het besluit tot uitbreiding van de verschillende categorieën diploma’s in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Door deze uitbreiding zijn er nu meer diploma’s die kwalificeren voor Pedagogisch Medewerker Dagopvang of BSO/NSO of beide, nadat je een aanvullend bewijs van scholing (FCB Pedagogiek 0-13 jaar) hebt behaald.

Benieuwd of jouw diploma met een aanvullende scholing toereikend is? Doe de diplomacheck.
Heb je vragen over het aanvullende bewijs? Neem  contact met ons op en we beantwoorden graag je vragen of we kijken graag met je mee.

Inhoud

Kinderopvang en de manier waarop ernaar gekeken wordt, veranderen in rap tempo. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is meer dan alleen opvang – het is een vak! Als pedagogisch medewerker houd je je bezig met de ontwikkeling van het jonge kind.

In deze praktijkgerichte erkende scholing ‘pedagogiek 0-13 jaar’ leer jij volgens het principe van ‘ervarend’ leren. Dat betekent dat je wat je tijdens de bijeenkomsten leert, direct oefent en inzet in de praktijk. Je gaat gelijk met het geleerde aan de slag (Praktijk In-Zicht), jezelf vragen stellen (Zelf In-Zicht) en de pedagogische kwaliteit van jezelf zichtbaar, inzichtelijk en meetbaar maken (Beeld In-Zicht). Je leert concreet te beschrijven hoe je inhoudelijk aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch werkvormen van de organisatie werkt. Deze opleiding geeft je als pedagogisch medewerker en/of pedagogisch beleidsmedewerker de mogelijkheid om te excelleren in je vak.

De opleiding is op basis van de leerdoelen van de cao Kinderopvang speciaal ontwikkeld voor pedagogiek 0-13 jaar. De opleiding leidt tot een schriftelijk bewijs van het behalen van de leerdoelen. Het certificaat voldoet aan de eisen van de cao-partners en staat op de lijst van goedgekeurde aanvullende scholing en goedgekeurde scholing pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

*Deze scholing kwalificeert in combinatie met verschillende mbo 4 of hbo-diploma’s ook als aanvullende scholing voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker. Voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach sluit de door het ministerie erkende scholing ‘Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit’ incl. coaching en Gilde lidmaatschap beter aan bij de praktijk.

Studiebelasting: 50 uur

 • 5 x 7 uur scholing
 • Intervisie en de mogelijkheid voor groepsdiscussies via de community in KIKI Kennisinstituut Online
 • 15 uur online leeromgeving

Leerdoelen

 • Kennis van pedagogiek 0-13 jaar
 • Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang
 • Kennis van de 4 pedagogisch basisdoelen dr. Marianne Riksen-Walraven
 • Kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar
 • Kennis van de 6 interactievaardigheden
 • Kennis van de Pedagogische Kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker
 • Kennis en vaardigheden in observatietechnieken en het registeren van de waarnemingen

Certificering

 • 100% aanwezigheid
 • Portfolio is met een voldoende beoordeeld
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na de scholing heb je kennis van pedagogiek 0-13 jaar en kun je de pedagogische kwaliteit van de opvang verbeteren. Ook beschik je over de kennis, vaardigheden en handvatten om de pedagogische kwaliteit zichtbaar, meetbaar en observeerbaar te maken op de groep.

Doelgroep

 • Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinderopvang werkt of wilt gaan werken als pedagogisch medewerker.

Prijs

€ 950,00

Planning

vr 22-09-2023
+
vr 06-10-2023
+
do 26-10-2023
+
di 14-11-2023
+
wo 17-01-2024
+
do 14-03-2024
+
vr 24-05-2024
+
di 04-06-2024
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!