Startdata

vr 06-10-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
di 19-12-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
ma 05-02-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
wo 03-04-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
do 06-06-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

Gespecialiseerd VE-coach

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl686/banner

Introductie

Wil jij graag meer handvatten om de functie VE-coach te kunnen uitvoeren of wil jij hier juist meer kennis en vaardigheden in opdoen? Volg dan de scholing tot gespecialiseerd VE-coach.

Inhoud

“Leer eerst jezelf kennen, voordat je kinderen wilt leren kennen. Kijk eerst wat je zelf kunt, voordat je de rechten en plichten van kinderen afbakent. Onder al die kinderen ben jij zelf het kind en dat moet je vóór alles leren kennen, opvoeden en opleiden. Het is een van de meest gemaakte fouten om te denken dat pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.” Janusz Korczak (1878-1942)

Wat doen kinderen het liefst? Precies… spelen!

Dat kinderen het liefst spelen is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel.

De scholing ‘Gespecialiseerd VE-coach’ is ontwikkeld voor professionals met een leidinggevende functie en/of coaches in de kinderopvang, onderwijs of jeugdzorg. Als VE-coach leer je de pedagogisch professionals weer wat spelen is, met als resultaat dat de kinderen betrokken zullen deelnemen en in kunnen stappen op hun individuele niveau. De professionals kunnen zo kinderen stappen laten zetten in hun ontwikkeling. Door de speelleeromgeving te verrijken en de juiste rol aan te nemen laat de pedagogisch professional het aanbod aansluiten op het individuele kind. Zelfs in een groep waarin het ontwikkelingsniveau heel divers is, kan dat door middel van spel!

De gespecialiseerd VE-coach vergroot de betrokkenheid van ouders, zorgt voor een hogere kwaliteit van educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van educatie op de werkvloer. Tijdens deze scholing gaan we aan de slag volgens het principe van ‘ervarend’ leren. De deelnemers leren kijken naar wat de pedagogisch professionals al kunnen zodat talenten van iedere professional optimaal benut kunnen worden.

Tijdens de scholing maken we gebruik van de van de methodiek 'Pedagogisch VErrijken met KIKI', het nieuwste en leukste ontwikkelingsstimulering progamma voor ieder kind. Pedagogisch VErrijken met Kiki biedt concrete handvatten en tips om gelijk in de praktijk uit te voeren. Dit zal de pedagogische kwaliteit en de educatie-kwaliteit van de opvang ten goede komen. Na de scholing beschikt de coach over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen!

Studiebelasting: 40 uur

 • 3 x 7 uur scholing
 • Intervisie en de mogelijkheid voor groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut Online
 • 19 uur online leeromgeving met praktijkkoppeling

Leerdoelen

 • Hoe de ontwikkelingsstimulering in de praktijk geborgd en geïmplementeerd kunnen worden
 • De schakel kunnen zijn tussen het gemeentelijk beleid, organisatiebeleid en uitvoering op de werkvloer vormen
 • Comfort en veiligheid kunnen bieden aan pedagogisch professionals en kinderen
 • Pedagogisch professionals laten zien wat het belang van een rijke taalomgeving is
 • Zien welke talenten pedagogisch professionals hebben en deze benutten
 • Werkvormen kunnen implementeren om de pedagogisch professional kansen te laten creëren
 • In-Zicht geven in de verschillende rollen van de pedagogisch professionals tijdens hun werk op de groep
 • Een rijke speelleeromgeving creëren samen met de pedagogisch professionals
 • Het belang van ouderbetrokkenheid en het onderhouden van het contact met ouders inzien
 • Een warme overdracht en passende observatie mogelijk maken
 • De VE-kwaliteit kunnen bewaken en waarborgen

Certificering

 • 100% aanwezigheid
 • Portfolio is met een voldoende beoordeeld
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na de scholing kun jij je pedagogisch professionals coachen tijdens hun werk – individueel en binnen het team. Dit zal de pedagogische en educatieve kwaliteit ten goede komen. Omdat je beschikt over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen, ben je zelfverzekerd in je werk als gespecialiseerd VE-coach.

Doelgroep

 • Deze praktijkgerichte scholing is speciaal bedoeld voor professionals die pedagogisch VErrijken willen implementeren, coachen en borgen op de werkvloer.
  *Werk je als pedagogisch medewerker mbo 4+ op een VE-groep, dan kun je deze scholing in combinatie met de scholing Beleidsmedewerker en coach pedagogische kwaliteit volgen om aan de slag te gaan als gespecialiseerd VE-coach.
  *Wanneer je als VE-coach mee wil tellen in het BKR dan heb je een VE-certificaat nodig. Wij bieden de scholing Pedagogisch VErrijken In-Zicht aan om het VE-certificaat te behalen.

Prijs

€ 995,00

Planning

vr 06-10-2023
+
vr 06-10-2023
+
di 19-12-2023
+
ma 05-02-2024
+
wo 03-04-2024
+
do 06-06-2024
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!