Startdata

do 05-10-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
wo 13-12-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
vr 22-03-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

Aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl681/banner

Introductie

Is er iets niet pluis? Heeft jouw collega het goed gezien? Als aandachtsfunctionaris ben jij degene die de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling implementeert en borgt in de organisatie.

Inhoud

Scholen en kinderopvangorganisaties zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. In de wet inzake de meldcode wordt geadviseerd om een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Bij veel scholen en kinderopvangorganisaties is de intern begeleider of zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris. In die hoedanigheid is deze persoon de deskundige binnen de organisatie wanneer het gaat om kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aandachtsfunctionaris heeft ervaring met het voeren van gesprekken over gevoelige onderwerpen, is bekend met de sociale kaart, kan kennis delen en kan medewerkers coachen bij het gebruik van de meldcode.

De aandachtsfunctionaris heeft zowel uitvoerende als beleidsmatige taken. Bij uitvoerende taken kun je denken aan het ondersteunen, adviseren, begeleiden, motiveren en informeren van medewerkers. De beleidsmatige taken zijn het invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, het bespreken van ontwikkelingen met de pedagogisch professional, het geven van training en het aanpassen of aanvullen van het pedagogisch beleid.

Tijdens deze scholing leer je hoe je als aandachtsfunctionaris medewerkers begeleidt, adviseert en informeert wanneer er een vermoeden van kindermishandeling bestaat of als ze vragen hebben. Daarnaast staat de derde dag in het teken van de vertrouwenspersoon.

Na de driedaagse scholing ben je op de hoogte van de wetgeving en zorg je dat het onderwerp een aandachtspunt blijft binnen de organisatie. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij jou terecht. Jij weet hoe je de meldcode toepast en bent bekend met het proces rondom signaleren en verwijzen. Tot slot weet je hoe je het zorgproces rondom het kind en het gezin coördineert. Tijdens de scholing maken we steeds de koppeling naar casussen uit de praktijk.

Studiebelasting: 23 uur

 • 3 x 6 uur scholing
 • Intervisie met mogelijkheid tot een groepsdiscussie via community KIKI Kennisinstituut Online
 • 5 uur online leeromgeving

Leerdoelen

 • De taken en grenzen binnen de functie kennen
 • Hoe wordt de meldcode geborgd binnen de organisatie
 • Toepassing van de AVG-regelgeving binnen de organisatie
 • Protocollen inzake huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag opstellen
 • Vertrouwen bieden aan collega’s

Certificering

 • 100% aanwezigheid
 • Casustiek bespreking met positieve beoordeling
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan

Resultaat

 • Als aandachtsfunctionaris en/of vertrouwenspersoon weet je hoe je medewerkers begeleidt, adviseert en informeert wanneer kindermishandeling wordt vermoed of in het geval van vertrouwelijke vragen. Je bent bekend met de wetgeving en zorgt dat de meldcode een terugkerend onderwerp binnen de organisatie blijft.

Doelgroep

 • Voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en borgen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en/of vertrouwenspersoon zijn in de organisatie.

Prijs

€ 795,00

Planning

do 05-10-2023
+
do 05-10-2023
+
wo 13-12-2023
+
vr 22-03-2024
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!