Startdata

za 25-11-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
za 09-03-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg
ma 13-05-2024
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

Baby's In-Zicht, CAO erkende scholing

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl671/banner

Introductie

Het eerste jaar vormt het fundament voor de rest van ons leven. Baby’s verdienen dan ook speciale aandacht.

Inhoud

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen al in zich. Deze scholing daagt jou uit om al die bloemen ‘in de knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien. De opvang in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht, aangezien de ervaringen die de baby’s opdoen, het fundament vormt voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat een hoge pedagogische kwaliteit van babyopvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby.

Jij leert tijdens deze scholing om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden, zodat je nog meer ontwikkelkansen gaat zien, benutten en creëren. We leren jou ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat jij je pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling?

Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch professionals die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben dat aantoont te mogen werken met baby’s. Met deze scholing voldoe je aan de criteria die in de CAO zijn gesteld. Leidende gedachte bij het ontwikkelen van deze scholing is de overtuiging dat pedagogisch professionals vooral handvatten aangereikt moeten krijgen om reeds aanwezige kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De deelnemers leren volgens het principe ‘ervarend’ leren.

Studiebelasting: 23,5 uur

 • 6 x 2,5 uur scholing
 • 5 x 1 uur intervisie
 • 5 x 30 minuten online leeromgeving
 • 5 x 12 minuten opname maken op de groep

Leerdoelen

Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen

 • Het vergroten van de interactievaardigheden naar 0-jarigen. Na afloop van de interventie heb jij kennis over de inhoud en het belang van de 6 interactievaardigheden en kan deze gericht toepassen.
  Waaronder:
 1. Sensitieve responsiviteit, (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarige herkennen en adequaat op reageren
 2. Respect voor de autonomie, respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby en inspelen op het individuele dagritme van de 0-jarige
 3. Structureren en grenzen stellen
 4. Praten en uitleggen
 5. Ontwikkelingsstimulering, kansen signaleren en benutten
 6. Begeleiden van interacties tussen baby’s onderling
 • Inrichten van een stimulerende speelleeromgeving voor de 0-jarige, hoe dit op een respectvolle manier voor iedere baby kan en op een ergonomisch verantwoorde manier (tiltechnieken). Ouders als opvoedpartners, antwoorden kunnen geven op vragen van ouders over de ontwikkeling en welbevinden van de baby.

Kennis over 0-jarigen

 • Het vergroten van kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van 0-jarigen gericht te ondersteunen en te stimuleren (de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele).
 • Kennis over de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal emotionele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling.
 • Het vergroten van de kennis over de (hersen)ontwikkeling van baby’s in de pre-, peri- en postnatale periode. Dit uiterste prille begin van ons leven vormt de blauwdruk de rest van ons leven.
 • Kennis van stressreductie bij baby’s en over voorkomen van overprikkeling.
 • Inzicht en kennis over spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen en het inrichten van de speelleeromgeving voor een 0-jarige.

Certificering

 • 80% aanwezigheid
 • Portfolio is met een voldoende beoordeeld
 • Eindpresentatie van verworven kennis en vaardigheden
 • Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als aan de certificeringseisen is voldaan.

Resultaat

 • Na de scholing weet jij hoe je met baby’s omgaat en hiermee de pedagogische kwaliteit van de opvang kan verbeteren en mogelijk zelfs excelleren. Hiervoor beschik je over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. Je leert hoe je een vertrouwde omgeving kunt bieden aan baby’s, hierdoor geef je de baby’s het vertrouwen om de wereld te ontdekken – stapje voor stapje.

Doelgroep

 • Pedagogisch medewerkers, gastouders en beroepskrachten die werken met 0 – jarige. Minimaal MBO 3 werk- & denkniveau vereist. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

Prijs

€ 590,00

Planning

za 16-09-2023
+
di 26-09-2023
+
ma 02-10-2023
+
ma 02-10-2023
+
za 25-11-2023
+
ma 11-12-2023
+
do 08-02-2024
+
za 09-03-2024
+
wo 03-04-2024
+
ma 13-05-2024
+
do 13-06-2024
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!