Startdata

di 31-10-2023
KIKI, Zuidwenk 78-P Bunschoten-Spakenburg

Informatie

Nascholing Kwaliteitsboom (Trainers)

https://portaal.kiki-s.nl/image/cl35/banner

Introductie

De ‘Nascholing kwaliteitsboom (trainers)’ geeft jou de mogelijkheid om jouw praktijkervaringen en kennis te delen met anderen. Uiteraard haal je hier ook kennis op en kun jij je vragen stellen aan de trainer.

Inhoud

Kinderopvang en de manier waarop ernaar wordt gekeken, veranderen in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen is een vak! De afgelopen jaren is in de wetgeving veel aangepast en zijn de eisen aangescherpt met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en te ondersteunen.

Eén van de eisen is het concreet beschrijven op welke wijze aan de vier pedagogische basisdoelen invulling wordt gegeven.

Concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door jouw eigen ‘Pedagogische kwaliteitsboom’ in te vullen. De Pedagogische kwaliteitsboom is op A1-formaat en kan op elke groep worden opgehangen. Deze manier van werken heeft grote voordelen:

 • Als pedagogisch professional ben jij betrokken, medeverantwoordelijk en draag je de visie uit van jouw kinderopvangorganisatie.
 • Ouders en de GGD-inspecteurs zien direct hoe jij als professional concreet aan de vier pedagogische basisdoelen werkt.
 • Je begrijpt op welke manier de pedagogische doelen kunnen worden bereikt.

Studiebelasting: 8 uur

 • 5 uur training
 • 3 uur online leeromgeving

Leerdoelen

 • Optimaal gebruikmaken van programma’s op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie
 • Aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
 • De ontwikkeling volgen en het aanbod afstemmen op het individu
 • Ouders betrekken bij het stimuleren van de ontwikkeling
 • Vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting van voor- op vroegschoolse educatie
 • Een warme overdracht naar de vroegschoolse educatie mogelijk maken

Certificering

 • Aanwezigheid in het (virtueel) klaslokaal
 • Eindbespreking casus
 • Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je eigen opleidingsportaal.

Resultaat

 • Als trainer met kennis over de pedagogisch kwaliteitsboom heb jij je kennis paraat en actueel. Jij weet de pedagogische professionals te betrekken bij het zichtbaar maken hoe er gewerkt wordt aan de vier pedagogische basisdoelen binnen de organisatie.

Doelgroep

 • De training is geschikt voor iedereen die als intern trainer de Kwaliteitsboom mag geven binnen de eigen organisatie om de licentie te verlengen.

Prijs

€ 125,00

Planning

di 31-10-2023
+
di 31-10-2023
+

Contact/offerte aanvragen

Heb je vragen met betrekking tot een offerte en wil je iemand spreken van onze afdeling Sales? Boek hieronder een telefonische afspraak!