Nieuwsbrieven

Stel je eens voor… Een ouder knijpt zijn of haar kind net even te hard in de arm, een kindje wordt steeds met vieze luiers gebracht – zijn kleren ruiken niet fris, net als het kindje zelf of ouders gaan uit elkaar en vinden dat de andere ouder ineens helemaal niets meer goed kan doen. Is er in deze situaties sprake van kindermishandeling?

Het werken met een meldcode helpt jou als pedagogisch professional jouw vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag om te zetten in acties. Wij hebben een overzicht gemaakt van ons aanbod aan trainingen en scholingen over de Meldcode. De trainingen en scholingen belichten elk het afwegingskader en de verschillende aspecten van de Meldcode.

Een afwegingskader ondersteunt een pedagogisch professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de Meldcode. Het gaat dan om de beslissing of een melding noodzakelijk is en vervolgens of het zelf bieden van of organiseren van hulp mogelijk is.

Hieronder vind je ons aanbod.

Geplande data:
Zaterdagochtend 6 november 2021 in het Virtueel klaslokaal
Donderdagavond 2 december 2021 in het Virtueel klaslokaal

Training Aan de slag met de meldcode

Kindermishandeling is een groot probleem en kinderen die mishandeld worden, hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Het is de verantwoordelijkheid van pedagogisch professionals om kindermishandeling te signaleren en actie te ondernemen. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip: is het echt kindermishandeling of gaat het om een minder wenselijke opvoedsituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen. Lees meer…

Heb je de training Aan de slag met de meldcode al gevolgd en wil je een vervolgtraining op de meldcode volgen? Bekijk hieronder ons aanbod aan vervolgtrainingen die in het teken staan van de Meldcode.

Geplande data:
Maandagavond 15 november 2021 in het Virtueel klaslokaal
Woensdagavond 26 januari 2022 in het Virtueel klaslokaal

Training Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan non-verbaal, verbaal of fysiek zijn en ook opzettelijk én niet opzettelijk. Hoe een kind dit ervaart, verschilt per kind. Ook professionals verschillen van mening of het gedrag wel of niet grensoverschrijdend is. Hoe ga je als professional hiermee om en hoe maak je het bespreekbaar? Lees meer…

Geplande data:
Woensdagavond 24 november 2021 in het Virtueel klaslokaal
Maandagavond 31 januari 2022 in het Virtueel klaslokaal

Training In gesprek met ouders – Meldcode Kindermishandeling –

Een gesprek met ouders en jeugdigen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld vraagt het nodige van jou als professional. Als je in gesprek gaat met ouders wil je jezelf professioneel opstellen zonder te oordelen. Dit is extra lastig aangezien het een gevoelig onderwerp is en je niet goed kunt inschatten hoe ouders zullen reageren. Je doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en ervoor het kind samen uit te komen. Lees meer…
Geplande data:
Donderdagmiddag 18 november 2021 in het Virtueel klaslokaal
Dinsdagavond 25 januari 2022 in het Virtueel klaslokaal

Training Signaleren kun je leren – Meldcode Kindermishandeling –

Afgaan op je niet-pluisgevoel is vaak lastig. Heb je het signaal goed gezien? Is het signaal zichtbaar of juist niet? Als je een signaal opvangt, hoeft dat niet te betekenen dat er kindermishandeling in het spel is – je moet hiermee voorzichtig zijn. Het vastleggen van de signalen is belangrijk. Een signalenlijst helpt daarbij. Onthoud dat de signalenlijst niet leidend is voor kindermishandeling. Het is een hulpmiddel om kindermishandeling in kaart te brengen. Lees meer…

Aandachtsfunctionaris

In de Meldcode worden organisatie geadviseerd om een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Wil jij of een collega een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling? Met de scholing Aandachtsfunctionaris leiden we jou of je collega op tot Aandachtsfunctionaris. Hieronder vind je meer informatie over de scholing en de data wanneer de scholing plaatsvindt.

Geplande data:
Vrijdag 26 november + 12 december 2021 in Bunschoten
Dinsdag 25 januari + 15 februari 2022 in Bunschoten

Scholing Aandachtsfunctionaris, 2-daagse

Scholen en kinderopvangorganisaties zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. In de wet inzake de meldcode wordt geadviseerd om een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Bij veel scholen en kinderopvangorganisaties is de intern begeleider of zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris. In die hoedanigheid is deze persoon de deskundige binnen de organisatie wanneer het gaat om kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lees meer…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *