AAN DE SLAG MET DE MELDCODE

Deze training verzorgen wij als open inschrijving en in-company
Inhoud

Stel je eens voor… Een ouder knijpt zijn of haar kind net even te hard in de arm, een kindje wordt steeds met vieze luiers gebracht – zijn kleren ruiken niet fris, net als het kindje zelf of ouders gaan uit elkaar en vinden dat de andere ouder ineens helemaal niets meer goed kan doen. Is er in deze situaties sprake van kindermishandeling?

Kindermishandeling is een groot probleem en kinderen die mishandeld worden, hebben recht op hulp. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Het is de verantwoordelijkheid van pedagogisch professionals om kindermishandeling te signaleren en actie te ondernemen. Kindermishandeling is echter geen eenduidig begrip: is het echt kindermishandeling of gaat het om een minder wenselijke opvoedsituatie? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het heeft veelal te maken met de eigen waarden en normen.

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet houdt in dat alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken, een meldcode moeten hebben en werknemers in staat moeten stellen daarmee te werken. De meldcode is bedoeld als hulpmiddel voor professionals zodat zij eerder en beter handelen wanneer ze vermoeden dat een cliënt of een gezinslid van de cliënt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken, drie keer vaker ingrijpen dan professionals die zonder meldcode werken.

De belangrijkste taak die je als pedagogisch professional hebt, is om je vermoedens om te zetten in actie. Wanneer doe je dat? En met wie? Tijdens deze training maak je kennis met de verschillende aspecten van de meldcode en het afwegingskader.


Planning

Startdatum

Aan de slag met de meldcode
27 januari 2022
|
19:00
Virtueel Klaslokaal, Zoom
+

Studiebelasting Totaal 3 uur

BIJEENKOMSTEN

Maximaal 20 deelnemers

Virtueel of live klaslokaal
1 x 2,5 uur

INTERVISIE

Groepsdiscussies via community in KIKI Kennisinstituut online

LEEROMGEVING

Hand-out met theoretische verdieping in KIKI Kennisinstituut online
0,5 uur

BEGELEIDING

Trainer is bereikbaar via online leeromgeving. Casus bespreking en vragen tijdens bijeenkomsten.

Leerdoelen

Leerdoelen

  • De verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • De stappen van de vernieuwde meldcode
  • Het afwegingskader inzetten
RESULTAAT

Resultaat

Na de training ben je bekend met de verschillende stappen van de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je weet hoe je de stappen inzet, het afwegingskader gebruikt en bij wie je wanneer melding maakt.

Doelgroep, certificeren en kosten

DOELGROEP

De training is geschikt voor iedereen die betaald of vrijwillig werkt met kinderen en specifiek voor leerkrachten, pedagogisch professionals in de kinder- en gastouderopvang.

MBO 3 werk- en denkniveau. Indien MBO 2 is werkervaring met kinderen vereist.

CERTIFICERING

Aanwezigheid in (virtueel) klaslokaal + eindbespreking casus


Na afronding van de training ontvang je een digitaal bewijs van deelname in je online leeromgeving.

KOSTEN

Open inschrijving € 65,00*

In-company

0 – 11 deelnemers € 650,00 *   

12 – 20 deelnemers € 750,00 *

*Btw vrijgesteld CRKBO