Het is bijna zomervakantie! Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch professionals die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. […]