Het is bijna zomervakantie! Vanaf 2025 moeten alle pedagogisch professionals die met 0-jarigen werken een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. […]
We zijn alweer op weg naar eind mei 2021 en het is nog steeds een bewogen jaar! Heb jij de […]